Społeczne agencje najmu w gospodarowaniu komunalnym zasobem lokalowym

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Społeczne Agencje Najmu i ich rola w gospodarce mieszkaniowej.

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z frdl- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu Projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw w dniu 9 marca 2021 r., który został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac parlamentarnych. Dowiedzą się Państwo na czym polega działalność SAN, jaki jest jej cel oraz co może zyskać gmina wchodząc we współpracę z SAN. Nasz ekspert postara się odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy i w jakim zakresie powołanie społecznej agencji najmu może ułatwić skuteczną realizację obowiązków gminy w zakresie udostępniania lokali osobom mającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe? Jakie wady i zalety może przedstawiać włączenie społecznej agencji najmu do działań gminy w zakresie najmu lokali mieszkalnych?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z projektami nowych regulacji prawnych wprowadzających społeczne agencje najmu do systemu gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym.
  • Przedstawienie kluczowych zagadnień prawno – organizacyjnych związanych z tworzeniem lub podejmowaniem współpracy ze społecznymi agencjami najmu.
  • Nakreślenie obszarów ryzyka prawnego dla gminy, jakie może wynikać z przekazania części zasobu lokali komunalnych do dyspozycji zewnętrznych podmiotów, jakimi są społeczne agencje najmu.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Omówienie umiejscowienia przepisów o społecznych agencjach najmu w systemie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności komunalnej gospodarki mieszkaniowej.
  2. Przedstawienie kontekstu wprowadzenia przepisów o społecznych agencjach najmu do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw.
  3. Społeczne agencje najmu na tle innych szczególnych form najmu, w szczególności najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, administratorzy i zarządcy budynków, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 02 sierpnia 2021 r.