Transformacja samorządu w kierunku niskoemisyjności

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie jest bezpłatne. Obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie niskoemisyjność w jst.

Ważne informacje o szkoleniu

Dzisiejsza rzeczywistość dynamicznie się zmienia a światowe i europejskie trendy, każą nam patrzeć w przyszłość i w swoim działaniu uwzględniać czynniki klimatyczne. Transformacja energetyczna jest faktem. Do tego bieżąca sytuacja geopolityczna, każe nam myśleć o naszym bezpieczeństwie energetycznym już teraz. Możemy zrobić wiele, aby aktywnie włączyć się w procesy transformacji w kierunku budowy nowoczesnej, zielonej gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa, a także zadbać o nasze bezpieczeństwo. Samorządy są naszymi małymi ojczyznami, to właśnie one są najbliższe obywatelom. Zapraszamy na szkolenie, w ramach którego przedstawiciele jst posiądą aktualną wiedzę o tym, jak korzystać z najnowszych technologii i obracać się w przepisach służących transformacji w kierunku niskoemisyjności. Szkolenie będzie prowadzone przez osoby posiadające zarówno teoretyczna, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą samorządu lokalnego i kwestii klimatycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat procesu przemian w kierunku zeroemisyjnym i wpływu tych przemian na życie ludzi skupionych w samorządzie.
  • Uzyskanie informacji związanych z polityką klimatyczną UE oraz Polski oraz wiedzy dotyczącej transformacji energetycznej oraz zmieniających się uwarunkowań prawnych.
  • Uzyskanie informacji nt. finansowania transformacji energetycznej przez samorządy
  • Zdobycie praktycznych materiałów, które będą stanowić uzupełnienie programu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Trendy społeczno-ekonomiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju:
- trendy globalne w kontekście zrównoważonego rozwoju,
- organizacje zaangażowane w kreowanie wytycznych i zmian regulacyjnych,
- wpływ zmian klimatu na rozwój gmin.
2. Regulacje oraz kierunek zmian w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu:
- od raportu p. Bruntland do Europejskiego Zielonego Ładu i COP 26,
- Fit for 55,
- emisje GHG - standard GHG protocol.
3. Narzędzia wyznaczania strategii dekarbonizacji jako wsparcie w transformacji jednostki:
- po co strategia dekarbonizacji?
- opracowanie strategii dekarbonizacji - co to jest, co powinna zawierać?
4. Narzędzia poprawy jakości powietrza:
- czyste powietrze w gminie.
5. Odnawialne źródła energii:
- co to są odnawialne źródła energii?
- kto może budować odnawialne źródła energii?
- korzyści płynące z budowy własnych źródeł energii,
- planowanie odnawialnych źródeł energii,
- budowa odnawialnych źródeł energii w gminie,
- społeczności energetyczne i klastry energii.
6. Finansowanie transformacji energetycznej
- gdzie poszukiwać finansowania dla zielonych inwestycji?
- wsparcie doradcze dla działań proklimatycznych, skąd je czerpać?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za politykę rozwoju, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój lokalny, ochronę środowiska, strategiczne decyzje, w tym kadra kierownicza i radni gminni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzący I - dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Instytut zajmuje się opracowywaniem dokumentów i debat na tematy związane z ekologią i zieloną energetyką.

Prowadzący II - polski samorządowiec, z wykształcenia politolog, wieloletni radny Krakowa, a następnie sejmiku małopolskiego, w latach 2018–2021 wicemarszałek województwa małopolskiego. Był prekursorem walki z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie i całym województwie małopolskim, w tym wprowadzenia tzw. uchwały antysmogowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie jest bezpłatne. Obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres szkolenia@mistia.org.pl lub uzupełnić powyższy Formularz Zgłoszenia do 16 maja 2022r. lub do wyczerpania limitu miejsc.