Transformacja samorządu w kierunku niskoemisyjności

Szkolenie jest bezpłatne.

Obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie niskoemisyjność w jst.

Ważne informacje o szkoleniu

Dzisiejsza rzeczywistość dynamicznie się zmienia a światowe i europejskie trendy, każą nam patrzeć w przyszłość i w swoim działaniu uwzględniać czynniki klimatyczne. Transformacja energetyczna jest faktem. Do tego bieżąca sytuacja geopolityczna, każe nam myśleć o naszym bezpieczeństwie energetycznym już teraz. Możemy zrobić wiele, aby aktywnie włączyć się w procesy transformacji w kierunku budowy nowoczesnej, zielonej gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa, a także zadbać o nasze bezpieczeństwo. Samorządy są naszymi małymi ojczyznami, to właśnie one są najbliższe obywatelom. Zapraszamy na szkolenie, w ramach którego przedstawiciele jst posiądą aktualną wiedzę o tym, jak korzystać z najnowszych technologii i obracać się w przepisach służących transformacji w kierunku niskoemisyjności. Szkolenie będzie prowadzone przez osoby posiadające zarówno teoretyczna, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą samorządu lokalnego i kwestii klimatycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy na temat procesu przemian w kierunku zeroemisyjnym i wpływu tych przemian na życie ludzi skupionych w samorządzie.
 • Uzyskanie informacji związanych z polityką klimatyczną UE oraz Polski oraz wiedzy dotyczącej transformacji energetycznej oraz zmieniających się uwarunkowań prawnych.
 • Uzyskanie informacji nt. finansowania transformacji energetycznej przez samorządy
 • Zdobycie praktycznych materiałów, które będą stanowić uzupełnienie programu.
zwiń
rozwiń
Program

I. Trendy społeczno-ekonomiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 • Trendy globalne w kontekście zrównoważonego rozwoju.
 • Organizacje zaangażowane w kreowanie wytycznych i zmian regulacyjnych.
 • Wpływ zmian klimatu na rozwój gmin.

II. Regulacje oraz kierunek zmian w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu:

 • Od raportu p. Bruntland do Europejskiego Zielonego Ładu i COP 26.
 • Fit for 55.
 • Emisje GHG - standard GHG protocol.

III. Narzędzia wyznaczania strategii dekarbonizacji jako wsparcie w transformacji jednostek:

 • Po co strategia dekarbonizacji?
 • Opracowanie strategii dekarbonizacji - co to jest, co powinna zawierać?

IV. Narzędzia poprawy jakości powietrza:

 • Czyste powietrze w gminie.

V. Odnawialne źródła energii:

 • Co to są odnawialne źródła energii?
 • Kto może budować odnawialne źródła energii?
 • Korzyści płynące z budowy własnych źródeł energii.
 • Planowanie odnawialnych źródeł energii.
 • Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie.
 • Społeczności energetyczne i klastry energii.

VI. Finansowanie transformacji energetycznej.

 • Gdzie poszukiwać finansowania dla zielonych inwestycji?
 • Wsparcie doradcze dla działań proklimatycznych. Skąd je czerpać?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za politykę rozwoju, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój lokalny, ochronę środowiska, strategiczne decyzje, w tym kadra kierownicza i radni gminni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Instytut zajmuje się opracowywaniem dokumentów i debat na tematy związane z ekologią i zieloną energetyką.

Trener 2 - polski samorządowiec, z wykształcenia politolog, wieloletni radny Krakowa, a następnie sejmiku małopolskiego, w latach 2018–2021 wicemarszałek województwa małopolskiego. Był prekursorem walki z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie i całym województwie małopolskim, w tym wprowadzenia tzw. uchwały antysmogowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania miejsc.