• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna, którego przedmiotem będą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ważne informacje o szkoleniu

• Podczas proponowanego szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty dotyczące właściwego przygotowania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, które aktualnie są bardziej szczegółowo badane przez organ regulacyjny.
• Ze względu na zbliżający się okres składania tzw. regularnych wniosków taryfowych w największym wymiarze omówimy kwestie przygotowania danych, zdefiniowania okresów obrachunkowego i planowanego okresu obowiązywania nowej taryfy. Przeanalizujemy szczegółowo również takie kwestie jak wskaźniki makroekonomiczne, sposób planowania kosztów na okres nowej taryfy, powiązanie wniosku taryfowego z wieloletnim plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (rola organu regulacyjnego jako podmiotu opiniotwórczego).
• Przedstawimy wybrane fragmenty wezwań i zawiadomień wysyłanych do wnioskodawców na przykładzie procedowania wniosku taryfowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie kluczowych zagadnień dotyczących regulacji prawnych na temat przygotowywania i weryfikacji taryf.
• Zdobycie wiedzy jak przygotować się do sporządzenia wniosku, projektu taryfy i innych istotnych dokumentów.
• Poznanie praktycznego podejścia do zagadnień związanych z przygotowaniem wniosku taryfowego, decyzją o zatwierdzeniu i wejściem w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
• Zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat kluczowych elementów procesu taryfowego oraz trybu postępowania po złożeniu wniosku taryfowego i publikacji taryf.
• Weryfikacja wiedzy i praktycznych umiejętności w celu prawidłowego przygotowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wybrane przepisy innych aktów prawnych:
• Kluczowe zagadnienia w zakresie przygotowania niezbędnych danych.
2. Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres 36 miesięcy:
• Kiedy przygotować dane, jakie czy tylko z działalności wod-kan?
• Gmina jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
• Przykłady różnych wymagań w poszczególnych RZGW odnośnie kwestii redakcji dokumentów przez wnioskodawcę.
• Przepisy ustawy różnicujące podejście do danych niezbędnych do przygotowania wniosku, różne procedury postępowania przez organ regulacyjny.
3. Proces przygotowania wniosku, projektu taryfy uzasadnienia i innych dokumentów oraz informacji.
4. Podejście organu regulacyjnego do procesu rozpatrywania wniosku:

• Data rozpoczęcia biegu 45 dni na wydanie decyzji.
• Wezwania do uzupełnienia.
• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o jego zakończeniu.
• Odwołania od decyzji odmawiającej zatwierdzenia i co dalej?
5. Taryfy i wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych:
• Uchwała o aglomeracji – jej brak – bać się czy nie?
• Dopuszczalne poziomy strat wody itp.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Reprezentanci zarządów przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, pracownicy urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, utrzymania technicznego obiektów i zarządzania nieruchomościami oraz projektami, wdrażania systemów zarządzania jakością. Kontrolował zakłady komunalne z ramienia NIK. Współpracuje z wieloma JST i przedsiębiorstwami w zakresie przygotowania wniosków taryfowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2023 r.