Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłata nie jest instytucją nową, w obecnym czasie jednak dyskusja na jej temat powraca. Prawodawca przygotował bowiem nowelizację przepisów, w której znacznie rozszerza zakres jej poboru. Podatkiem ma zostać objętych 20 razy więcej nieruchomości niż obecnie. Oznacza to, że organy powinny przygotować się na wzmożenie prac związanych zpoborem tzw. podatku od deszczu. Powejściu w życie nowych przepisów urzędnicy niewątpliwie będą musieli zintensyfikować czynności podejmowane w celu jej poboru.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie obecnych przepisów prawnych dotyczących opłaty retencyjnej, jak również pragmatyki ich stosowania oraz planowanej nowelizacji.
 • Wskazanie praktycznych aspektów dotyczących obowiązków organu oraz zobowiązanego, źródeł oraz sposobów pozyskiwania informacji na potrzeby wymiaru opłaty oraz przekazanie wskazówek w tym zakresie.
 • Przedstawienie stosowania ulg podatkowych, przepisów dotyczących wielopodmiotowości oraz postępowania z nadpłatami w odniesieniu do opłaty retencyjnej.
 • Otrzymanie w materiałach przydatnych w zakresie zadań komórek rachunkowości wzorów pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzorów instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zagadnienia ogólne:
1. Stan prawny.
2. Przedmiot opłaty:

 • pojęcie nieruchomości,
 • pojęcie powierzchni biologicznie czynnej,
 • pojęcie systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 • pojęcie wykonywania robót.

3. Podmiot opłaty.
4. Kalkulacja wysokości opłaty.


II. Wymiar opłaty:
1. Regulacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Regulacja ustawy Prawo wodne:

 • oświadczenie,
 • informacja,
 • reklamacja,
 • decyzja określająca.

3. Regulacja ustawy Ordynacja podatkowa:

 • zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy,
 • decyzja ustalająca i decyzja określająca,
 • deklaracja.

4. Schemat wymiaru opłaty:

 • obowiązki organu,
 • obowiązki zobowiązanego,
 • źródła oraz sposoby pozyskiwania informacji na potrzeby wymiaru opłaty. 

III. Specyfika działu III Ordynacji podatkowej w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji:
1. Ulgi podatkowe.
2. Wielopodmiotowość.
3. Nadpłata.
IV. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, do których obowiązków należy wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, zarówno z wydziałów finansowych i podatkowych, jak i nieruchomości czy ochrony środowiska.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

zwiń
rozwiń