• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie cmentarzami z uwzględnieniem nowej, planowanej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Zarządzanie cmentarzem jest szczególnie trudne w obecnych czasach, dlatego proponujemy szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tego zakresu.

Ważne informacje o szkoleniu

Problemy związane z zagrożeniami epidemiologicznymi, zwiększenie intensywności pochówków, planowane zmiany w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych skłaniają nas do zaproponowania udziału w szkoleniu, którego celem jest ułatwienie w poruszaniu się w kwestiach legislacyjnych oraz zapewnienie poczucia perfekcyjnego wywiązania się z oczekiwań osób uczestniczących w pochówku. Mamy na względzie również dbałość o obiekty stanowiące dowód pamięci historycznej, będące świadectwem minionych czasów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad utrzymania cmentarzy oraz  zarządzania cmentarzami komunalnymi i parafialnymi.
• Poznanie kwestii dotyczących nasadzeń roślinnych na terenie cmentarzy, ryzyk związanych z ich istnieniem powiązanych z kwestiami ubezpieczeniowymi.
• Poznanie zasad zapewniania bezpieczeństwa korzystania z obiektów cmentarnych.
• Przedstawienie współpracy z właścicielami grobów, spadkobiercami od strony finansowej.
• Omówienie, jak zadbać o utrzymanie porządku i usuwanie odpadów na cmentarzach.
• Poznanie planowanych zmian prawnych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe definicje dotyczące rodzajów cmentarzy.
2. Obowiązujące regulacje prawne w tym zapisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
3. Utrzymanie cmentarzy i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i parafialnymi:
a. Bezpieczeństwo użytkowania terenów cmentarnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania dróg dojścia itp.
b. Regulaminy.
c. Gospodarka odpadami.
4. Omówienie założeń planowanej nowej ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych-nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym:
a. Wprowadzenie centralnego rejestru grobów i miejsc spoczynku.
b. Rejestru cmentarzy oraz wprowadzenie elektronicznej karty.
c. ew. legalnego rozsypywania prochów.
5. Opinia prawna w przedmiocie rozwiązań dotyczących problemu martwych urodzeń zawartych w projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi:
a. Aspekty związane z sytuacją pandemiczną.
7. Cmentarze zabytkowe.
8. Przygotowanie grobu przez osobę żyjącą - tzw. groby za życia.
9. Projekt ustawy dotyczący godnego pochówku ofiar komunizmu.
10. Karno-prawna ochrona nekropolii.
11. Inne ważne aspekty, takie jak stawki VAT w związku z Nowym Ładem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Właściciele i zarządcy obiektów cmentarnych, osoby odpowiedzialne za organizację pochówków, osoby odpowiedzialne za zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektów cmentarnych, pracownicy odpowiedzialni za informacje dotyczące lokalizacji grobów i stosowane systemy informatyczne ora informacje wizualne, pracownicy odpowiedzialni za prawidłową realizację gospodarki remontowej i eksploatację obiektów cmentarnych oraz za właściwe prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym książek obiektu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA. Były członek Państwowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej -podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami. Specjalizuje się w kwestiach prowadzenia dokumentacji obiektowej, inwentaryzacji i archiwizacji zasobów, prowadzenia audytów obiektów oraz wdrażania zasad prawidłowego rozliczania mediów rozliczeń mediów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 345 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 maja 2022 r.