• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zastosowania dronów na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 31 stycznia cena wynosi 369,00 PLN netto.

Bezzałogowe statki powietrzne, mogą posłużyć jednostkom administracji do prowadzenia szeregu różnych działań. Od zadań promocyjnych (jak usługi fotograficzne, czy filmowe), przez badanie składowisk odpadów, koryt rzek, czy terenów o utrudnionym dostępie, po aktualizowanie map, lub sprawdzanie kwestii związanych z porządkiem publicznym, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie wykorzystanie dronów zarówno przez JST, jak i administrację państwową.

Ważne informacje o szkoleniu

Szybki rozwój technologii bezzałogowych w ostatnich latach spowodował, że drony stały się użytecznym narzędziem wykorzystywanym w wielu branżach na całym świecie. Często stanowią element postępowań zakupowych zarówno w kontekście nabycia samych urządzeń jak i usług świadczonych za ich pomocą. W szybko zmieniającym się świecie technologii bezzałogowych konieczne jest posiadanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa oraz możliwości technologicznych, jakie dają dostępne na rynku rozwiązania. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania dronów przez jednostki administracji. Udział w szkoleniu pozwoli na szybkie i skuteczne podniesienie wiedzy na temat możliwości zastosowania technologii bezzałogowych w organizacji. Program szkolenia oparty został o rzeczywiste potrzeby i zastosowania Administracji Publicznej w szczególności JST. Prowadzący zajęcia to ekspert z zakresu audytu i wdrażania technologii bezzałogowych współpracujący z Klientami z 17 branż, w tym m.in. Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Administracją Państwową i Spółkami Skarbu Państwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie regulacji prawnych z zakresu wykorzystywania dronów w działaniach realizowanych przez administrację publiczną.
• Poznanie najnowszych technologii wykorzystywanych w dronach.
• Zaznajomienie z zasadami działania nowoczesnych systemów bezzałogowych.
• Zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania technologii bezzałogowych w wybranej przestrzeni powietrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Poznanie możliwości zastosowań dronów na potrzeby JST i Administracji Państwowej.
• Przeanalizowanie zależności pomiędzy właściwościami drona jako urządzenia a jego możliwościami realizacji usług, również w kontekście zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowoczesne platformy bezzałogowe - drony nowej generacji.
• Nowoczesne technologie stosowane w dronach.
• Dron, system bezzałogowy, platforma dronowa.
• Integracja z systemami zewnętrznymi.
2. Podstawy prawne wykorzystania dronów w Polsce.
• Przepisy krajowe.
• Przepisy europejskie.
• Rola Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w planowaniu i wykonywaniu lotów bezzałogowych.
• Zasady wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej - strefy geograficzne.
3. Dane pozyskiwane z pokładu drona.
• Geoprodukty generowane na podstawie pozyskanych danych.
• Zastosowania poszczególnych rodzajów geoproduktów.
4. Wybrane zastosowania dronów na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
• Zastosowania z zakresu geodezji i budownictwa.
• Zastosowania z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
• Zastosowania z zakresu podatków i opłat lokalnych.
• Zastosowania z zakresu realizacji inwestycji i gospodarowania zasobami nieruchomości.
• Zastosowania z zakresu promocji.
5. Dron/usługa dronowa jako przedmiot zamówienia publicznego.
• Zakup drona - parametry techniczne urządzenia, dodatkowe wyposażenie, warunki serwisu.
• Zakup usługi - zakres i parametry techniczne usługi, dodatkowe wymagania, gwarancja jakości, prawa autorskie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy państwowi i samorządowi, pracownicy Spółek Skarbu Państwa. Kadra kierownicza, eksperci i specjaliści z zakresu m.in. geodezji, budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, realizacji inwestycji, gospodarowania zasobami nieruchomości, podatków i opłat lokalnych, promocji. W szkoleniu mogą brać udział osoby reprezentujące inne branże zajmujące się pokrewnymi zagadnieniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Współwłaściciel i Prezes Zarządu Spółki zajmującej się audytami i doradztwem z zakresu wykorzystywania technologii bezzałogowych, założyciel UAVO Polish Group. Prezes Fundacji wspierania postępu technologicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - Good Tech Foundation. Licencjonowany Pilot bezzałogowych statków powietrznych (VLOS, BVLOS, INS, A1, A2, A3, STS, NSTS). Ekspert z zakresu wdrażania systemów BSP. Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, licencjonowany zarządca nieruchomości i doradca na rynku nieruchomości. Ekspert z zakresu pozyskiwania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych o nieruchomościach. Autor ponad 50 publikacji naukowych i ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. W latach 2003-2012 adiunkt w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012-2014 adiunkt w Katedrze Zasobów Nieruchomości na WGiGP, UWM Olsztyn. Długoletni współpracownik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczenia zawodowego nabierał w ramach wieloletniej współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku robót geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości. Umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami potwierdził jako Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Olsztynie, gdzie odpowiadał za utrzymanie i rozwój infrastruktury nieruchomości kolejowych na obszarze całego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Były Prezes Zarządu Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olsztynie oraz wieloletni Dyrektor Operacyjny oraz Prezes Zarządu Spółki Dron House S.A. Doświadczenie zawodowe: 1 452 przeprowadzonych lotów UAV, 387 godzin w powietrzu, 6 243 wylatanych kilometrów, 62 000 wykonanych z powietrza zdjęć, 64 km2 wygenerowanych ortofotomap, 200 wygenerowanych ortofotoplanów elewacji, 1 000 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu UAV oraz fotogrametrii i teledetekcji, 5 000 godzin przeprowadzonych wykładów i ćwiczeń na wyższych uczelniach z zakresu geodezji i gospodarki przestrzennej, 12 zgłoszeń do urzędu patentowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 31 stycznia cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 lutego 2023 r.