• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Październikowa aktualizacja stawek dotacji. Warsztaty dla samorządów z zakresu dotowania szkół i placówek oświatowych

Dotacje oświatowe są bardzo istotnym składnikiem budżetu samorządu. W kwietniu zmieniło się szereg przepisów dotyczących podstawowej kwota dotacji na szkoły i placówki oświatowe, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tym związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, pozwalające zdobyć praktyczne informacje, które pomogą sprawnie i zgodnie z przepisami dokonać październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, a także uporządkować lub uzupełnić wiedzę dotyczącą dotowania szkół i placówek niesamorządowych.

Praktyczne, warsztatowe zajęcia przeprowadzi wieloletni pracownik MEN, autor przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych, otrzymujący wysokie oceny na szkoleniach, za jasność i trafność przekazywanych treści.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy, jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.
 • Na szkoleniu przedstawimy nowy sposób wyliczania stawek PKD oraz wskaźnika zwiększającego na 2023 rok w oparciu o najnowsze zmiany ustawowe, związane z odliczaniem kwot na dzieci z Ukrainy.
 • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów, dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i zostanie udostępniony uczestnikom po szkoleniu.
 • Dzięki nabytym podczas zajęć praktycznym umiejętnościom pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych. Ogólne przepisy dotyczące dotacji.
 2. Warunki otrzymania dotacji.
 3. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 4. Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
 5. Warsztaty (praktyczne przykłady) - jak obliczyć podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych, jak obliczyć wskaźnik zwiększający - obliczanie kwot dotacji na uczniów przedszkoli i szkół. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 6. Aktualizacja i wyrównanie stawek dotacji. Ograniczenie wahań dotacji po aktualizacji. Aktualizacja w trybie szczególnego przypadku.
 7. Obowiązywanie nowych, zaktualizowanych stawek dotacji, a wyrównanie.
 8. Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst– wydziałów oświaty/edukacji, budżetu, osoby, zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, wójtowie, skarbnicy, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracowała w MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za SIO. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 września 2023 r.