• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Analiza raportów SIO dla samorządów – jak wykorzystać raporty w praktyce?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wykorzystanie raportów generowanych z Systemu Informacji Oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Z Systemu Informacji Oświatowej pracownik jednostki samorządu terytorialnego może pozyskać w zautomatyzowany sposób wiele cennych danych w postaci różnych raportów. Następnie, przy użyciu programu Excel i oferowanych przez niego funkcji, dane te może zamienić w szereg potrzebnych i użytecznych informacji.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego pokażemy dostępne raporty w Strefie Pracownika w SIO oraz podpowiemy, w jaki sposób można je wykorzystać w realizacji zadań oświatowych w jst. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako kierownik wydziału i dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, znających co najmniej podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie umiejętności wykorzystania raportów SIO w Strefie Pracownika.
  • Poznanie dostępnych raportów oraz licznych przykładów wykorzystania danych z tych raportów do realizacji zadań w zakresie oświaty w gminie lub powiecie.
  • Uzyskanie podpowiedzi, w jaki sposób pozyskać, „wyfiltrować” potrzebne informacje z danych, wprowadzanych do nowego SIO.
  • Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO oraz w programie Excel.
  • Dzięki praktycznemu, warsztatowemu charakterowi spotkania uczestnicy będą mogli dopytać zarówno o kwestie merytoryczne, jak i informatyczno-techniczne, skonsultować wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie raportów w strefie pracownika. Raporty bieżące – ograniczenia. Raporty na 30 września. Raporty na koniec miesiąca.
2. Dane RSPO. 
3. Dane z SIO o uczniach i nauczycielach ze źródeł publicznych. 
4. Dane budżetowe na stronie Ministra Finansów.
5. Uczniowie – oddziały podstawowe i dodatkowe. Dane dziedzinowe uczniów.
6. Uczniowie – orzeczenia i opinie.
7. Nauczyciele – umowy i awanse.
8. Nauczyciele specjaliści. Kiedy można skorzystać z raportu, a kiedy informacje trzeba skorygować?
9. Weryfikacja danych subwencyjnych przed 15 grudnia.
10. Raport o uczniach według wag subwencyjnych. Uczniowie do wag na 30 września i uczniowie do wag średniorocznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, sekretarze, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS- ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 czerwca 2023 r.