Awans zawodowy nauczycieli „krok po kroku”

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest awans zawodowy nauczycieli.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z zagadnieniami dotyczącymi wymagań, jakie muszą spełnić nauczyciele na poszczególne stopnie awansu zawodowego, jak powinni przygotować dokumentację oraz jak przygotować się do egzaminu czy rozmowy kwalifikacyjnej. Przekażemy też informacje ważne dla dyrektorów oraz opiekunów stażu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznych informacji dotyczących awansu zawodowego, pozwalających na sprawną realizację tego zadania.
 • Omówienie przykładów działań potwierdzających spełnienie wymagań na kolejny stopień awansu.
 • Omówienie sposobu przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego oraz kwalifikacyjnego zgodnie z nowymi zasadami.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie przepisów oraz procedur związanych z awansem zawodowym.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i możliwość wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie obowiązującego stanu prawnego.
 2. Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu, w tym omówienie zasad dotyczących spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Powinności nauczyciela w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu.
 4. Zadania dyrektora oraz rola opiekuna stażu.
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz zakończenie stażu.
 6. Omówienie wymagań na kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem.
 7. Zasady poprawnego przygotowania dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania na kolejny stopień awansu.
 8. Postępowanie egzaminacyjne oraz kwalifikacyjne wg nowych zasad.
 9. Przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań na kolejny stopień awansu.
 10. Procedury i przebieg postępowania.
 11. Konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, opiekunowie stażu, nauczyciele i szkół i placówek, którzy są w trakcie awansu zawodowego a także osoby, które planują rozpoczęcie stażu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie awansu zawodowego. Obecnie Dyrektor wydziału w Kuratorium Oświaty w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 4 czerwca 2021 r.