• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Awans zawodowy nauczycieli wg przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 września 2022 r. obowiązują znaczące zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Dyrektorzy szkół muszą poznać nowe zasady nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu oraz zasady dotyczące spełnienia wymagań kwalifikacyjnych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu realizacji nowych przepisów. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany zarówno w ustawie Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli, a także przepisy przejściowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie aktualnej wiedzy w obszarze awansu zawodowego nauczycieli.
 • Poznanie przepisów przejściowych, których wdrożenie ułatwi rozwiązanie trudnych i zawiłych kwestii.
 • Wyjaśnienie wątpliwości w zakresie zmieniających się przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
 • Uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania i okazja do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Analiza obowiązującego stanu prawnego oraz omówienie przepisów przejściowych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
 2. Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu, w tym omówienie zasad dotyczących spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Przygotowanie do zawodu – omówienie i wyjaśnienie nowych zasad.
 4. Zadania oraz rola mentora.
 5. Ocena pracy w związku z odbywaniem przygotowania do zawodu.
 6. Omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli.
 7. Zasady poprawnego przygotowania dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania na kolejny stopień awansu.
 8. Postępowanie egzaminacyjne oraz kwalifikacyjne według nowych zasad.
 9. Konsultacje, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek, którzy rozpoczynają procedurę związaną z awansem zawodowym, a także osoby, które ją kontynuują. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się zdaniami związanymi z awansem zawodowym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie awansu zawodowego. Doświadczony wykładowca, praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 września 2022 r.