Awans zawodowy nauczycieli - zadania dyrektora szkoły i jst z uwzględnieniem reżimu sanitarnego

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie awans zawodowy nauczyciela w dobie epidemii.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, zwłaszcza w okresie epidemii budzi wiele wątpliwości. Proponujemy Państwu zatem udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie działań zarówno nauczycieli, dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej, zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie możliwości prawnych i organizacyjnych w zakresie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego w czasie pandemii.
 • Wyposażenie uczestników – dyrektorów szkół/placówek oświatowych i przedstawicieli organu prowadzącego w wiedzę i niezbędne materiały (m.in. pisma, protokoły, procedury, zarządzenia) dotyczące praktycznych rozwiązań pomocnych w sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu zadania.

 

Po zajęciach uczestnik będzie potrafił:

 • przygotować dokumentację oraz procedurę przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego,
 • podjąć decyzję w zakresie sposobu przeprowadzenia zadania, w zależności od sytuacji epidemiologicznej,
 • właściwie udokumentować zrealizowane zadania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dotyczące wymaganych warunków nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego:

 • spełnianie wymagań kwalifikacyjnych,
 • odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,
 • zadania opiekuna stażu, dokumentowanie i efekty pracy opiekuna stażu,
 • opracowanie i terminowe przedłożenie do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
 • procedura powołania, zadań i pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej (podstawy prawne- ustawa KN, ustawa KPA, rozporządzenia wykonawcze, wzory wymaganych dokumentów).

2. Dostosowanie formy realizacji zadania do warunków reżimu sanitarnego - powołanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego:

 • stacjonarny tryb postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym (propozycja w materiałach szkoleniowych),
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego w trybie zdalnym - wideokonferencji (propozycja w materiałach).

3. Dokumenty wymagane do dołączenia wraz ze złożonym wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego (w załączeniu).
4. Kolejność czynności wykonywanych przez dyrektora jako pracodawcę oraz dyrektora jako przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (propozycja przykładu działań/procedury, ewentualnie regulaminu).
5. Kolejność czynności wykonywanych w organie prowadzącym (propozycja przykładu działań/procedury, ewentualnie regulaminu).

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe -dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst, odpowiedzialni za prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń