Budżet szkolno-przedszkolny 2023. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem?

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą budżety szkół i przedszkoli na 2023 rok.

Ważne informacje o szkoleniu

Po przekazaniu projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu gminy placówka oświatowa otrzymuje niezbędne informacje, na podstawie których powinna opracować plan finansowy. Nie jest to zadanie łatwe, wymaga m.in. ustalenia kolejności (priorytetów) planowania wydatków. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przybliżymy Państwu zagadnienia związane z konstruowaniem budżetów szkolno-przedszkolnych na 2023 rok, podpowiemy jak wydatki placówki powiązać z naliczoną subwencją, jak określić realny poziom planu względem planowanej organizacji pracy szkoły. Wskażemy „obszary wysokiego ryzyka”, w których często pojawiają się zbędne wydatki, w celu zoptymalizowania kosztów i urealnienia planu. Szkolenie poprowadzi doświadczona ekspertka, która na co dzień audytuje budżety szkół i przedszkoli i podpowiada w zakresie optymalizacji wydatków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jakie założenia należy przyjąć do opracowania budżetów szkół/przedszkoli?
 • Które wydatki w planowaniu mają priorytet i jak je połączyć z subwencją?
 • Jak zoptymalizować wydatki szkolno-przedszkolne?
 • Jak prawidłowo zaplanować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w budżecie?

Szkolenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń, prowadząca podpowie dobre rozwiązania, które warto wykorzystać przy konstruowaniu budżetu.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Założenia do budżetów szkolno-przedszkolnych na 2023 rok.
 2. Wydatki bieżące a planowana subwencja - jak to połączyć?
 3. Plan finansowy poszczególnych szkół i przedszkoli - radosna twórczość czy realne zamierzenia?
 4. Subwencja realna - policzymy na kalkulatorze spodziewaną subwencję, by nie było dużego zaskoczenia, jak dostaniemy metryczkę.
 5. Arkusz organizacyjny a subwencja plus wydatki własne - czy to musi się spiąć?
 6. Obszary wysokiego ryzyka, zbędnych wydatków, czasem nawet bez podstawy prawnej - oczyścimy plan finansowy tak, by urealnił i zoptymalizował szkolno-przedszkolne finanse na 2023 rok.
 7. Inne zobowiązania w budżecie - dotacje podmiotowe dla przedszkoli. Jak planować?
 8. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego - nie zawsze dużo znaczy dobrze, czyli jak i ile?
 9. Dobre praktyki, wymiana doświadczeń, wnioski.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych samorządowych i nie samorządowych, przedstawiciele organów prowadzących, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener- edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 17 października 2022 r.