Dotacje oświatowe w praktyce. Ustalanie stawek na nowy rok i pierwsza aktualizacja

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie pozwalające zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą dotowania szkół i placówek niesamorządowych. Podczas szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostaną przekazane informacje i wskazówki, pozwalające na sprawne i zgodne z przepisami, ustalenie stawek dotacji na nowy rok oraz dokonanie niezbędnych kalkulacji w zakresie pierwszej aktualizacji tych stawek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.
  • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
  • Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktycznie – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej zaś strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
  • Możliwość wymiany doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Wprowadzenie do tematyki dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych – podstawa prawna.
  2. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć; najbliższa jst, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
  3. Prawidłowe ustalenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Zastosowanie kluczy podziału wydatków zarejestrowanych w rozdziałach wspólnych. Prawidłowe odjęcie kwot subwencji. Obliczenia na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz budżetu gminy.
  4. Nowy podział subwencji na 2021 r. Przygotowanie do pierwszej aktualizacji.
  5. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
  6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty, budżetu ZEAS-ów, CUW-ów, osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń