• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dotacje podręcznikowe w 2023 roku, z uwzględnieniem zmian wysokości kwot oraz uczniów z Ukrainy. Zasady wnioskowania, wydatkowania przyjmowania na stan, księgowania dotacji przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom placówek oświatowych i organów je nadzorującym, przedmiotem którego będą zasady wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowych w 2023 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2023 jest kolejnym, w którym szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o udzielenie dotacji przeznaczonych na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Ważnym elementem występującym w roku obecnym są projektowane zmiany wysokości kwot dotacyjnych i to już po wejściu przepisów wykonawczych w tym zakresie oraz zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy. Proponujemy Państwu zatem uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert-praktyk przedstawi pracownikom odpowiedzialnym za realizację tego zadania uwarunkowania formalno-prawne oraz omówi praktyczne aspekty wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024. Prowadzący odpowie, podczas zajęć, na wszelkie pytania związane z tematyką webinarium.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z zasadami kalkulowania, wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przekazanej na zakup podręczników oraz podniesienie kompetencji osób obsługujących dotację podręcznikową z poziomu konkretnej szkoły, jak i z poziomu samorządu gminnego.
  • Zajęcia zawierają elementy praktyczne w zakresie kalkulowania i wydatkowania środków dotacji podręcznikowej, wynikające z praktyk stosowanych w szkołach, samorządach i kuratoriach.
  • Podczas szkolenia zostaną omówione projektowane zmiany wysokości kwot dotacyjnych, mające obowiązywać od 15 maja br. zmianami i to już po wejściu przepisów wykonawczych w tym zakresie.
  • Analiza najczęściej pojawiających się wątpliwości w zakresie zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy.
  • Uczestnicy szkolenia będą pracować warsztatowo – analizując problemy związane z rozliczaniem oraz rozwiązując konkretne przypadki wnioskowania o dotację.
  • Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom bezpiecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadanie.
  • Udział w szkoleniu zapewni Państwu bezproblemową realizację zadania oraz poprawne rozliczenie środków finansowych.
  • Szkolenie pozwoli też na wymianę doświadczeń dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.
  • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Podstawy formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2.  Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Nowe kwoty dotacji, nowe zasadny refundacji.
3.   Projektowane od 15 maja br. zmiany w wysokości kwot dotacji.
4.  Wpływ ustawy o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej na proces udzielania dotacji podręcznikowych.
5.  Dotacje na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy – uwarunkowania wnioskowania.
6.  Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń.
7. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
8. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
9.   Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
10.  Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
11.  Warianty zakupu podręczników - model rozproszony (pojedyncze podręczniki) oraz model w zestawie.
12. Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów.
13.  Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
14.  Zasady przyjęcia na stan szkoły.
15.  Problem zmieniającej się liczby uczniów pomiędzy ostatnią aktualizacją a terminem zakupu podręczników i ćwiczeń uczniów 
16.   Problem przepływu uczniów w trakcie roku szkolnego z rozliczanie dotacji.
17.  Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.
18. Zasady brakowania podręczników po okresie użytkowania, w tym po okresie trzyletnim użytkowania.
19.  Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
20. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań.
21.  Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele bibliotek szkolnych, pracownicy szkolnych sekretariatów, główni księgowi szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne bądź fizyczne, skarbnicy gmin, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe, pracownicy CUW, pracownicy urzędów gmin, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Ekspert, trener i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 czerwca 2023 r.