• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół. Projektowanie procesu, przykłady organizacji, procedur, wyboru wykonawców usług dowozu i finansowanie zadania

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie finansowanie i zorganizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w bieżącym roku szkolnym.

Ważne informacje o szkoleniu

W większości samorządów gminnych zadanie dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół realizują tzw. podmioty zewnętrzne np. przedsiębiorcy. Podmioty te są wybierane w odpowiednim postępowaniu i świadczą usługi na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z gminami. Co do zasady są to umowy zawierane na okres roku budżetowego lub szkolnego. Oprócz powyższego, dowóz zapewnia się również gminnymi środkami transportu oraz poprzez refundację jego kosztów rodzicom, którzy realizują go we własnym zakresie.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania związane z prawidłowym zaprojektowaniem procesu dowozu uczniów, jego formułą, wyborem wykonawcy i finansowaniem zadania. Omówione zostaną doświadczenia związane z realizacją zadania w różnych, wymienionych powyżej formach oraz z jego właściwym dokumentowaniem. Spotkanie będzie miało charakter praktyczny, oparty w dużej mierze na analizie studiów przypadków, czy dobrych praktyk.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazówek w zakresie realizacji zadania dowożenia dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.
 • Analiza problematycznych, budzących wątpliwości zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów o dowożeniu, czy zwrocie kosztów dowozu rodzicom ucznia.
 • Uzyskanie wskazówek dotyczących bezpiecznego kształtowania treści zapytania ofertowego lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umów na świadczenie usług dowozu uczniów.
 • Omówienie procedury dokonywania zmian w umowach o świadczeniu usług związanych z dowozem lub ich rozwiązywania.
 • Wskazanie zasad dokumentowania realizacji zadania.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, uzyskania odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania formalno - prawne.
2. Umożliwienie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.
3. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do przedszkoli ogólnodostępnych.
4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych.
5. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli.
6. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
7. Opieka w czasie dowozu – zasady i odpowiedzialność.
8. Formuły realizacji dowozu:

 • jednolita,
 • mieszana forma dowozu uczniów,
 • transport własny,
 • usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę, umowa, porozumienie,
 • bilety miesięczne.

9. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia.
10. Procedury wyboru podmiotów, świadczących usługę dowozu uczniów.
11. Wpływ zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych na realizację dowozu uczniów do szkół i przeszkoli.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów oraz wszyscy zainteresowanych tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener realizujący szkolenia z zakresu ustroju i struktury oświaty w jst, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji, m. innymi książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty, a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty, jak i innym pracownikom tego sektora.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 grudnia 2023 r.