• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Egzekucja opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu w 2024 roku po zmianach przepisów

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 28 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych z egzekucją i rozliczaniem opłat za pobyt oraz wyżywienie w przedszkolach.

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziły między innymi zasady egzekwowania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jst oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w tych placówkach, kwalifikując je jako należności publicznoprawne. Regulacje prawne, które odnoszą się do tych opłat nadal budzą szereg pytań i nieścisłości. Kolejne zmiany przepisów potęgują kolejne wątpliwości.

25 marca 2024 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów, pozwalające na wyegzekwowanie opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zmiany przepisów oraz postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące pytania z zakresu omawianej tematyki.

Zajęcia poprowadzi ekspertka - praktyk, konsultant i wykładowca RIO, który prowadzi szkolenia dla służb podatkowych od wielu lat, m. in. z egzekucji, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu. Omawiając zagadnienia prowadząca przedstawi praktykę stosowania przepisów, a wykład połączony zostanie z praktycznymi przykładami pomocnymi w skutecznej egzekucji należności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Kompleksowo przedstawimy problematykę dotyczącą zagadnień związanych z egzekucją opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu.
 • Omówimy najnowsze przepisy regulujące opłatę za przedszkole i wyżywienie, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki, w szczególności kwestie zapłaty, potrąceń, umorzenia zaległości oraz przedawnienia opłaty.
 • Wskażemy, które zmiany w zakresie egzekucji nadal sprawiają jednostkom najwięcej kłopotów.
 • Podpowiemy, kiedy wolno nie podejmować egzekucji i nie wystawiać tytułu wykonawczego.
 • Umożliwimy zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów, ujawnianych podczas kontroli.
 • Odpowiemy na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
 • Uczestnik dzięki udziałowi w zajęciach zweryfikuje czy prawidłowo postępuje z wymiarem i egzekucją opłaty za przedszkole.
zwiń
rozwiń
Program

1. Postępowanie przedegzekucyjne: 

 • Na czym polegają działania informacyjne wierzyciela? 
 • Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela? 
 • Jak na to pytanie odpowiada Najwyższa Izba Kontroli. 
 • Czy i kiedy zaległą opłatę za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu wpisujemy do Rejestru Należności Publicznoprawnych? 

2. Upomnienia: 

 • Czy na każdą zaległość wójt musi wysłać upomnienie? 
 • Jak wystawić upomnienie jeżeli rodzic ma kilka zaległości? 
 • Jaki jest termin do wysłania upomnienia? 
 • Jakie nieprawidłowości przy wystawianiu upomnień przez wierzycieli wskazuje Najwyższa Izba Kontroli?
 • Jak wystawiać upomnienia, aby nie narazić się na zarzuty organów kontroli? 

3. Przedawnienie kosztów upomnień: 

 • Przesłanki przedawnienia kosztów upomnień.
 • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień? 
 • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień? 
 • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień musimy je gdzieś odpisać? 
 • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień? 
 • Co o przedawnieniu kosztów upomnień sądzą organy kontroli? 
 • Jak nie narazić się na zarzuty przedawnienia kosztów upomnień? 

4. Przesłanki do niepodejmowania egzekucji: 

 • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji? 
 • Kiedy egzekucja opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu jest obowiązkowa, a kiedy nie?
 • Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej? 
 • Jak na ten problem zapatruje się Najwyższa Izba Kontroli? 

5. Tytuł wykonawczy:

 • Jak zmienił się tytuł wykonawczy po nowelizacji przepisów?
 • Jakie nowe informacje wierzyciel umieszcza w tytule wykonawczym? 
 • Skąd te informacje wziąć? 
 • Egzekucja opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu od osób pozostających w związku małżeńskim – co się zmieniło? 
 • Jak wygląda egzekucja rodziców odpowiedzialnych solidarnie? 
 • Jak przebiega egzekucja z majątku wspólnego małżonków? 
 • Czy do egzekucji z majątku wspólnego małżonków konieczna będzie solidarna ich odpowiedzialność? 
 • Czy wierzyciel zawsze musi podać w tytule wykonawczym dane współmałżonka zobowiązanego odpowiedzialnego majątkiem wspólnym? 
 • Jak będzie przebiegała egzekucja opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu u dłużnika, co do którego wierzyciel nie wie czy pozostaje w związku małżeńskim?

6. Funkcjonalność pliku eZW – Zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego.
7. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy gmin, pracownicy gminnych służb finansowych, pracownicy Centrów Usług Wspólnych oraz dyrektorzy przedszkoli, pracownicy jst, zajmujący się dochodzeniem należności z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO; autor książek m. in.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 24 maja 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.