• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Współpraca szkół z placówkami zagranicznymi. Erasmus+, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, AFS Programy Międzykulturowe

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pomoże nauczycielom, dyrektorom szkół oraz pracownikom organów prowadzących zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do nawiązania i obsługi współpracy z zagranicznymi placówkami oświatowymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Istnieje wiele możliwości współpracy instytucji edukacyjnych wszystkich szczebli, przede wszystkim dotyczące współdziałania pracowników dydaktycznych oraz wymiany uczniów i kadry edukacyjnej, w celu osiągania innowacyjnych rezultatów lub wymiany najlepszych praktyk. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione najpopularniejsze programy i platformy współpracy, możliwości pozyskania dofinansowania oraz wyjaśnione wątpliwości i przeanalizowane najczęściej pojawiające się problemy w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie pomocnych wskazówek od eksperta-praktyka, od lat przygotowującego i czynnie uczestniczącego w projektach wymiany międzynarodowej uczniów. Uzyskanie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jak i gdzie szukać szkół, z którymi można rozpocząć współpracę?
 • Jakie kryteria musi spełniać szkoła, żeby można było z nią współpracować?
 • Jakie są korzyści współpracy z placówką zagraniczną?
 • Na jakie działania można dostać dofinansowanie?
 • Jak napisać dobry projekt, który pozwoli uzyskać wsparcie finansowe? Jakie niezbędne elementy muszą się w nim znaleźć?
 • Jak rozliczać wydatki?
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Prezentacja możliwości nawiązania i kontynuacji współpracy ze szkołami w Niemczech – za pośrednictwem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM):  

 • poszukiwanie kontaktów, 
 • oferta programów dla szkół, 
 • wsparcie merytoryczne od PNWM, 
 • sposób ubiegania się o środki finansowe od PNWM.

2. Prezentacja możliwości nawiązania i kontynuacji współpracy ze szkołami w Europie za pośrednictwem Erasmus+ - platformy E-Twinning oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: 

 • poszukiwanie kontaktów, 
 • dzielenie się doświadczeniem, 
 • sposób ubiegania się o środki finansowe Erasmus+.

3. Możliwość długoterminowej wymiany indywidualnej uczniów na przykładzie AFS Programy Międzykulturowe.
4. Inne formy współpracy, online itp.
5. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, zarówno tych, które już podjęły współpracę z placówkami zagranicznymi lub dopiero ją panują rozpocząć, osoby zaangażowane w przygotowanie projektów współpracy międzynarodowej – nauczyciele, pedagodzy, trenerzy, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego w LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., tłumacz przysięgły języka niemieckiego, absolwentka filologii germańskiej (UJ Kraków) i angielskiej (WSL Częstochowa). Od 1998 nauczyciel w liceum i lektor w nauczycielskim kolegium językowym. Od 2011 roku zajmuję się współpracą międzynarodową z innymi szkołami, koordynatorka projektów Erasmus+, współpracy polsko-niemieckiej i innych form wymian.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 249 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 czerwca 202