• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Zajęcia w formule stacjonarnej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów . Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Dzień I - 24 czerwca 2024 r.

09:30 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 10:45 Rozpoczęcie Forum
10:45- – 13:00 Planowanie przestrzenne - od planu ogólnego do zintegrowanego programu inwestycyjnego

Reforma planowania przestrzennego, która weszła w życie 24 września 2023 r., wprowadza szereg zmian do polskiego systemu planowania przestrzennego, wymuszając jednocześnie daleko idące zmiany prowadzenia lokalnej polityki przestrzennej. Niewątpliwie będzie to jedno z głównych wyzwań wśród samorządów obecnej kadencji. Już teraz warto zapoznać się z jej najważniejszymi zmianami i możliwymi scenariuszami dla dalszego rozwoju gmin, aby ograniczyć ryzyko podejmowania nietrafnych decyzji, mogących mieć swoje długoterminowe konsekwencje dla polityki przestrzennej gminy. Wśród podejmowanych podczas sesji zagadnień są m.in.:

zwiń
rozwiń
II dzień – 25 czerwca 2024 r.

09:30 – 09:35 Rozpoczęcie Forum
09:35 – 14:00 Finansowanie zadań oświatowych dla organów wykonawczych. Optymalizacja wydatków na oświatę samorządową.
Podczas sesji przeanalizujemy zasady związane z finansowaniem zadań oświatowych.
Zaprezentujemy przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości. Wskażemy pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymuje się subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań, które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu). Pokażemy, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje. Omówimy metody szacowania wydatków związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej oraz propozycje modyfikacji tej sieci pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Dla członkóForum

Cena zawiera:

Dla osób niezrzeszonych w Forum

1600 PLN Tak

Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia z pełnym wyżywieniem - jeden nocleg (24/25.05) w pokoju jednoosobowym

1850 PLN Tak

1000 PLN Tak

Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia z pełnym wyżywieniem - bez noclegu

1250 PLN Tak

1300 PLN Tak

Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia z pełnym wyżywieniem z uroczystą kolacją 27.02 - bez noclegu

1550 PLN Tak

Na zgłoszenia Państwa czekamy do 14 czerwca 2024 r.

Kartę zgłoszenia proszę przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl

Rezygnacja z udziału w wydarzeniu jest możliwa do 13 czerwca 2024 r. Pisemną rezygnację należy przesłać na adres szkolenia@frdl.org.pl W przypadku rezygnacji z udziału z Forum po 13 czerwca 2024 r. spowoduje obciążenie Państwa pełną odpłatnością (uczestnik otrzyma dostęp do materiałów z sesji szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów).