Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem jest inwentaryzacja w placówkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych jest szczególna ze względu na ogromną ilość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz majątku znajdującego się na ewidencji pozabilansowej. Jej specyfika wynika również z właściwej organizacji pracy, nie powodującej dezorganizacji normalnego funkcjonowania jednostki. Duże wątpliwości budzi również inwentaryzacja w przypadku obsługi księgowej realizowanej przez Centrum Usług Wspólnych i odpowiedzialności za jej przeprowadzenie. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, które pozwoli wyjaśnić wszystkie wątpliwości, poznać najczęściej popełniane błędy oraz uzyskać odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w jednostkach oświatowych przez eksperta-praktyka.
 • Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez jednostki w zakresie realizacji tego zadania, co pozwoli na jego właściwe przeprowadzenie i udokumentowanie, a także ustrzeżenie się od nieprawidłowości w przypadku kontroli organów zewnętrznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Regulacje rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych w kontekście wymogów inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości, a także Krajowego Standardu Rachunkowości.
 2. Co nowego w przepisach od 2021 roku?
 3. Odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji - kto?
 4. CUW a inwentaryzacja.
 5. Terminarz inwentaryzacji środków trwałych.
 6. Co 4 lata czy co roku? Problematyka terenu strzeżonego jednostki oświatowej.
 7. Metody inwentaryzacji środków trwałych (spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja z odpowiednimi dokumentami, skontrum w bibliotekach).
 8. Praktyczne problemy spisu z natury.
 9. Place zabaw, zespoły komputerowe, „ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku.
 10. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych a roczna inwentaryzacja.
 11. Cyfryzacja inwentaryzacji środków trwałych.
 12. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic.
 13. Dokumentacja inwentaryzacji.
 14. Jak do inwentaryzacji podchodzą organy kontrolne - podejście praktyczne.
 15. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oświatowych i CUW-ów, pracownicy merytoryczni i finansowi uczestniczący w procesie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych i jednostkach obsługujących, członkowie zespołów inwentaryzacyjnych, księgowi

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 19 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 800), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Finansów Publicznych, Forum Rachunkowości Budżetowej. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi https://inwentaryzacja.info.pl

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 335 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 27 września 2021 r