Jak archiwizować dokumentację w szkole i placówce oświatowej?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione od strony praktycznej zasady porządkowania różnych rodzajów dokumentacji spraw zakończonych na stanowiskach pracy i w archiwum jednostek oświatowych oraz szczegóły procedury archiwizacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkoły i placówki oświatowe, poza realizacją funkcji edukacyjnej, muszą także zadbać o wytwarzaną i gromadzoną dokumentację. W związku z tym powinny one posiadać, uzgodnione z dyrektorem właściwego archiwum państwowego, przepisy kancelaryjno-archiwalne. Prawidłowe stosowanie tych przepisów umożliwi z kolei właściwe zarządzanie dokumentacją, a więc prowadzenie i zakładanie teczek oraz ich archiwizację. Jeśli więc są Państwo pracownikami sekretariatów w szkole lub placówce oświatowej, zarządzają Państwo dokumentacją w placówce, prowadzą lub muszą założyć składnicę akt, archiwum zakładowe, zapraszamy na szkolenie z zakresu archiwizacji dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 - praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt,

 - korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, zakładania teczek i prowadzenia spisów spraw,

 - porządkowania dokumentacji,

 - ewidencjonowania dokumentacji,

 - brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

  • W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu.
  • Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem w omawianym zakresie, w trakcie szkolenia.
  • Uczestnicy otrzymają przydatne w codziennej pracy materiały szkoleniowe.
zwiń
rozwiń
Program

1Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją w szkołach i w placówkach oświatowych.

2. Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt - zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych, spisów spraw.

3. Porządkowanie dokumentacji. Opracowanie spisu zdawczo-odbiorczego akt.

4. Stosowanie instrukcji archiwalnej i zakładanie ewidencji archiwalnej.

5. Opracowanie spisu dokumentacji przeznaczonej do brakowania

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sekretariatów, osoby zarządzające i organizujące pracę szkoły, archiwiści prowadzący składnicę akt albo archiwum zakładowe w szkole i placówce oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników jednostek edukacyjnych, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 27 stycznia 2022 r.