Jak kontrolować dotacje w oświacie, czyli praktyczne aspekty kontrolowania pobrania i wydatkowania dotacji przedszkolnej, podręcznikowej, oświatowej

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

Zapraszamy Państwa na szkolenie którego przedmiotem będzie kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki oświatowej

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie w zakresie praktycznego kontrolowania pobrania i wydatkowania dotacji. Szkolenie przybliży pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadania w szkołach placówkach, w CUW-ach i w urzędach organów prowadzących uwarunkowania formalno-prawne. Zostaną omówione praktyczne aspekty rozliczania dotacji przedszkolnej, oświatowej dla placówek niesamorządowych, a także dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022. Przeanalizujemy problematykę dotyczącą prawidłowego naliczenia, wykorzystania dotacji oraz ich należytego dokumentowania. Udział w szkoleniu pozwoli też na wymianę doświadczeń dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z w/w dotacjami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji w oświacie, w tym dotacji przedszkolnej dla jst, dotacji podręcznikowej, dotacji oświatowej dla szkół i placówek niesamorządowych.
 • Omówienie problematyki dotyczącej prawidłowego naliczenia, wykorzystania dotacji oraz ich należytego dokumentowania.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobu organizacji i dokumentowania prowadzenia kontroli.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji kwestii problemowych w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Obowiązki kontrolne organów dotujących- zakres i okres kontroli.
 3. Dotacja na dofinansowanie samorządom zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (tzw. dotacja przedszkolna):
 • uwarunkowania ustawowe i wykonawcze dotyczące dotacji przedszkolnej,
 • udzielanie dotacji celowej,
 • wysokość dotacji celowej,
 • wydatkowanie dotacji celowej,
 • zwrot do budżetu państwa,
 • kontrola pobrania i przeznaczenia dotacji przedszkolnej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW-ów, zajmujący się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni w jst, dyrektorzy szkół podstawowych, główni księgowi szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne bądź fizyczne, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe (CUW, ZEAS), pracownicy urzędów gmin zajmujący się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W zakresie tematyki SIO tylko w latach 2019 i 2020 przeprowadził warsztaty z wprowadzania danych w Systemie Informacji Oświatowej dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 19 sierpnia 2021 r.