Jak zaktualizować stawki dotacji w październiku w związku z dodatkową subwencją na podwyżki, standardy specjalistów i zmianę awansów zawodowych? Jak obliczyć aktualne stawki w oparciu o subwencję oświatową i PKD? Zajęcia praktyczne dla samorządów

Dotacje oświatowe są bardzo istotnym składnikiem budżetu samorządu. W kwietniu zmieniło się szereg przepisów dotyczących podstawowej kwota dotacji na szkoły i placówki oświatowe, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tym związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustalenie stawek dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych, prawidłowe stosowanie algorytmów w tym zakresie wynikających z ustawy, a także sprawne dokonanie kalkulacji podstawowej kwoty dotacji, jej aktualizacji oraz wyrównania przynoszą w praktyce wiele wątpliwości i problemów. W 2022 r., w związku z nowelizacją przepisów aktualizowanie dotacji powodowało szczególnie wiele problemów i związanego z nimi nakładu pracy. W kolejnej, październikowej aktualizacja dotacji samorządy muszą uwzględnić podwyżki, standardy specjalistów i zmianę w awansach zawodowych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, pozwalającym zdobyć i uporządkować praktyczną wiedzę dotyczącą wyliczania wysokości dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Wskażemy jak obliczyć i zaktualizować ostateczne stawki na 2022 rok, uwzględniające główny podział subwencji oraz trzy dodatkowe podziały: na podwyżki, na standardy specjalistów i zmianę w awansach zawodowych. Pokażemy także, jak obliczyć ostateczne PKD. Szkolenie poprowadzi ceniony specjalista, były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Udział w praktycznych warsztatach dotyczących ustalania wysokości dotacji, opartych o przykłady i ćwiczenia, podczas których pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Prowadzący na excelu, który zostanie udostępniony po szkoleniu Uczestnikom, pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
  • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający cztery podziały subwencji w 2022 roku oraz zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
  • Zdobycie przez pracownika samorządu, który oblicza dotację dla placówek i szkół dotowanych wiedzy i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać praktycznie w swojej jednostce. Uczestnik zajęć z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej zaś strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
  • Możliwość przedyskutowania kwestii problematycznych z trenerem i uczestnikami szkolenia.
  • Udział w zajęciach prowadzonych przez byłego pracowania MEN odpowiedzialnego za dotacje oświatowe, autora ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów. Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
2. Główny podział subwencji oświatowej.
3. Dodatkowe podziały subwencji oświatowej: podwyżki, standardy specjalistów, zmiana w awansach zawodowych. Omówienie trzech dodatkowych metryczek - co oznaczają wszystkie symbole.
4. Dodatkowe środki na podwyżki. Dodatkowe wagi na standardy specjalistów - komu przysługują i jak w oparciu o te wagi dotować szkoły i przedszkola? Dodatkowe środki na zmianę 
5. Jak w oparciu o wszystkie metryczki obliczyć ostateczną kwotę subwencji/dotacji?
- warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
6. Jak obliczyć ostateczną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych, a jak dotować uczniów niepełnosprawnych w oparciu o zmiany w subwencji? Jak ustalając PKD obliczyć pomniejszenie o kwoty przewidziane na uczniów niepełnosprawnych, biorąc pod uwagę cztery podziały subwencji oraz średnioroczną liczbę uczniów? - warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym, praktyczne przykłady.
7. Jak wyrównać stawki dotacji? Czy dla standardów wprowadzanych od września obowiązuje wyrównanie od stycznia? Jak wyrównać stawki dotacji w związku ze zmianą w awansach i od kiedy? Jak połączyć kolejne wyrównania z wcześniejszym wyrównaniem z związku z podwyżkami?

8. Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający cztery podziały subwencji oświatowej, zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
9. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty, budżetu ZEAS-ów, CUW-ów, osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 października 2022 r.