Konkurs lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora. Zadania organu prowadzącego po zmianie przepisów. Wzory dokumentów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie działań organu prowadzącego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz opracowania oceny cząstkowej pracy dyrektora w czasie zmiennych form funkcjonowania oświaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie procedury przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej lub skorzystania z możliwości przedłużenia/powierzenia stanowiska dyrektora.
 • Rozważenie nowych możliwości związanych z przedłużeniem stanowiska dyrektora lub przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora-przepis okresowy- covid.
 • Przekazanie informacji pozwalających na prawidłowe przeprowadzenie  oceny pracy dyrektora.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w realizacji tych zadań.
 • Otrzymanie niezbędnych wzorów dokumentów dotyczących przeprowadzenia konkursu oraz oceny pracy dyrektora, w tym uchwał, zarządzeń, pism, procedur.
 • Po zajęciach uczestnik będzie potrafił:
  • opracować cząstkową ocenę pracy dyrektora,
  • przygotować dokumentację oraz procedurę przeprowadzenia konkursu, przeprowadzić konkurs w celu wyłonienia dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej,
  • przygotować dokumenty do powierzenia stanowiska dyrektora wynikające z czynności pracodawcy,
  • właściwie udokumentować zrealizowane zadania.
zwiń
rozwiń
Program

I. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:
1. Analiza podstaw prawnych:

 • konkurs w przepisach prawa oświatowego- wymagania kwalifikacyjne, 
 • przypadki powierzania stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym - wzory dokumentów,
 • dokumentacja archiwalna po przeprowadzonym konkursie.

2. Przygotowanie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, placówki oświatowej.
3. Nowe możliwości związane z przedłużeniem stanowiska dyrektora lub przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora-przepis okresowy- Covid.
4. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie – wzór zarządzenia/uchwały zarządu powiatu:

 • doprecyzowanie i upowszechnienie w ogłoszeniu o konkursie informacji o terminie i sposobie organizacji konkursu (wideokonferencja lub konkurs w reżimie sanitarnym),
 • informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, w tym zasady przesyłania dokumentacji w formie elektronicznej,
 • powołanie i skład komisji konkursowej, członkowie komisji z ramienia jst- obowiązek przedstawienia imiennego składu komisji- wzory pism,
 • zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej- przykład procedury/ zakresu odpowiedzialności,
 • związki zawodowe w komisji konkursowej- wskazanie, kto może być członkiem komisji, zasady informowania, reprezentowania- wzory dokumentacji/ upoważnień,
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe - publiczne i niepubliczne, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst, odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń