Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu prezentację najważniejszych zmian w zakresie udzielania dotacji podmiotowych jednostkom niesamorządowym. Zwrócona zostanie uwaga na prawidłowość zapisów uchwał samorządowych o trybie kontroli oraz wskazane najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN oraz przykładowe wyroki sądowe, stanowiska RIO i decyzje SKO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z rozliczeniem dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla placówek i jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
  • Omówienie jak powinna przebiegać kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przez jednostkę samorządową.
  • Wskazanie rodzaju wydatków podlegających rozliczeniu.
  • Prezentacja i udostępnienie uczestnikom wzorów dokumentów związanych z kontrolą wykorzystania dotacji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna- zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w roku 2020 i 2021 r. z zakresie
 udzielanych dotacji podmiotowych, po ostatniej nowelizacji prawa.
2. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie kontroli. 
3. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i tryb ich
 kontroli. Kontrola wydatkowania.
4. Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji -przykładowy katalog.
5. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:

a) przygotowanie pracowników do kontroli- procedura, kompetencje, upoważnienia,
b) kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie jednostki w roku kontrolowanym,
c) kontrola wykorzystania dotacji- rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj wydatków, 
d) oświadczenia, protokół oględzin - wzór,
e) wystąpienie pokontrolne a protokół- różnice, potrzeby tworzenia, wzory dokumentów,
f) zastrzeżenia zgłaszane do protokołu- forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i odniesienia się do uwag,
g) decyzja administracyjna- podstawowe jej elementy, wzór,
h) postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.

6. Przygotowanie do rozliczenia dotacji za rok 2020 z wydatków na kształcenie specjalne uczniów.
7. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
8. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN. 
9. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy i główni księgowi jednostek dotowanych - szkół niesamorządowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst, kontrolerzy, audytorzy, radcy prawni, skarbnicy jst

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy, Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 6 stycznia 2021 r.