Kurs: Budowanie zespołu opiekunek w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Miejsce
Internet
Termin
30 stycznia - 01 lutego 2023
Czas trwania
09:00 - 15:00
Cena
890 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

30 - 31 stycznia, 1 lutego 2023 r.
Kurs w godzinach 09:00-15:00 każdego dnia

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie online, przedmiotem którego będzie tworzenie zespołu opiekunów w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w kursie jest pierwszym krokiem do umiejętnego i skutecznego zarządzania zespołami pracowniczymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, szczególnie w obszarach wymagających wzmożonej aktywności opiekuńczej. Podczas trzech dni warsztatów będą mogli Państwo zdobyć niezbędną do tego wiedzę, opartą o praktyczne przykłady, wypracowane przez prowadzącą metody oraz omówienie napotykanych problemów.
Program kursu został zaprojektowany tak, aby podczas przedstawiania poszczególnych zagadnień położyć nacisk na kwestie praktyczne, dotyczące wypracowania mocnych i trwałych wartości zespołów.

Kurs jest autorskim projektem wdrażanym od 7 lat i rozbudowywanym wraz ze zmieniającym się rynkiem pracownika. Prowadzony jest przez Praktyka, czynnego opiekuna oraz właściciela sieci żłobków w Polsce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie uczestnikom kursu w jaki sposób wypracowanie mocnych i trwałych wartości zespołów tworzących placówki opieki nad dziećmi przekłada się na ich codzienną pracę i sukces właścicieli placówek, dyrektorów i całych zespołów. 
• Uzyskanie wskazówek jak skutecznie uczyć zespoły pracowników wspólnego, jednokierunkowego myślenia.
• Poznanie procedur, których wdrożenie przekłada się na efektywny czas pracy. Procedury te tworzone/ dopasowywane są do indywidualnych potrzeb jednostki.
• Kurs trwa 3 dni i zawiera pełen pakiet autorskich materiałów szkoleniowych oraz opiekę podczas pierwszych 3-ech tygodni wdrażania zmian.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 30 stycznia 2023 r.
„TWORZENIE ZESPOŁÓW”

Podczas tego modułu kursu przedstawimy zasady budowania silnego i lojalnego zespołu, opartego na indywidualnych wartościach każdego pracownika/opiekuna. Określenie roli w zespole każdego z jego członków  jest niezbędne do odpowiedzialnego podejścia do pracy. Omówione zostaną sposoby pracy z miękkimi umiejętnościami pracownika, a także radzenia sobie z konfliktami, które są naturalnym procesem formowania się zespołów. 
1.  Cel i misja zespołu żłobkowego.  
2.  Silne cechy zespołu: 
• 5 dysfunkcji pracy zespołowej – Patrick Lencioni.
3.  Komunikacja – umowa na czas nie tylko konfliktów.
4. Rytm dnia w żłobku/przedszkolu:
• Kolejność zadań.
• Podział obowiązków.
Dzień II. 31 stycznia 2023 r.
„PROCEDURY”

Uczestnicy poznają mechanizmy, które pozwolą na właściwszy podział/przydział obowiązków, łatwiejszą, sprawniejszą realizację tych obowiązków oraz umożliwią sprawowanie nadzoru. Przedstawione procedery umożliwią usystematyzowanie powierzonych czynności oraz ustalenie obszarów delegowania zadań. Ponadto pozwolą na samodzielną ocenę przez pracownika „jak zrobić coś lepiej i wydajniej”. Omówione i proponowane rozwiązania pomogą zapobiegać procesowi wypalenia zawodowego.  
1. Zasady tworzenia mechanizmów budowania zadań i obowiązków na stanowisku pracy. 
2. Zasady używania mechanizmów.
3. Wzory mechanizmów.
Dzień III. 1 lutego 2023 r. 
„PROCESY ADAPTACYJNE W KONTEKŚCIE PRACY ZESPOŁU I JEGO OBOWIĄZKÓW” 

Podczas tego dnia skupimy się na poznaniu najtrudniejszej części pracy opiekuna m.in.: procesów adaptacyjnych, tworzenia nowych grup dzieci, rozbudowywania już istniejących. Zaproponowane podczas szkolenia procesy pozwolą umocnić i pogłębić umiejętność stosowania narzędzi do kontrolowania emocji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Następnym bardzo ważnym aspektem, który przeanalizujemy jest zaufanie w miejscu pracy. Dzięki poznanym procesom zbudujemy zaufanie, wzajemny szacunek, a dobra atmosfera sprawi, że bardziej zaangażujemy się w powierzane nam zadania. 
1. Strategie wypracowane w czasach pandemii. 
2. Rytm łagodnej adaptacji w czasie pandemii i nie tylko.
3. Obowiązki rodzica.
4. Obowiązki placówki.
5. Adaptacja „na głęboką wodę”.
6. Lęk separacyjny:
• praca w żłobku, przedszkolu/zalecenia,
• praca w domu zalecenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Właściciele, dyrektorzy, opiekunowie, nauczyciele żłobków i przedszkoli prywatnych i publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat trzech, wieloletni właściciel sieci żłobków, przedsiębiorca. Przewodnicząca Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3. Beneficjent projektu unijnego „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”. Partner w Projektach Unijnych „Akademia Malucha MIR”, „Aktywny rodzic, szczęśliwe dziecko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Beneficjent i partner w licznych grantach unijnych podnoszących kompetencje rodziców, opiekunów i przedsiębiorców.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Renata Bąk
Katarzyna Nowak
Kierownik działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Anna Rawza
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 890 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 stycznia 2023 r.