KURS Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży

Szkolenie będzie realizowane w dniach 27, 28, 29 lipca w godzinach 09:00-15:00.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z obowiązkami intendenta przede wszystkim w odniesieniu do zasad żywienia dzieci i młodzieży w zakładach żywienia zbiorowego. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad i elementów HACCP. Przedstawione zostaną również podstawy żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie obowiązków intendenta wynikających z przepisów prawa pracy i bhp.
  • Omówienie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi.
  • Przedstawienie obowiązków związanymi z opracowywaniem procedur/instrukcji/formularzy w ramach GHP, GMP, HACCP.
  • Wyjaśnienie zasad żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Obowiązki intendenta wynikające z przepisów prawa pracy i bhp:
  1. Kodeks pracy, w tym dział dot. BHP – prawa i obowiązki, odpowiedzialność stanowiskowa.
  2. Ustawa o finansach publicznych - odpowiedzialność za gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, dyscyplina finansów publicznych.
  3. Rodzaje zakładów żywienia zbiorowego, podział ról i obowiązków pomiędzy różnymi stanowiskami pracy w zakładzie żywienia zbiorowego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Spotkanie skierowane do dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, a także właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym,

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 600 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 22 lipca 2021 r.