• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Grudzień i styczeń to najlepszy czas na porządkowanie sieci szkół i przedszkoli. Likwidacja, przekształcenie i wiele innych decyzji o organizacji lokalnego systemu oświaty powinny być przeprowadzone przed rekrutacją i opracowaniem arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny. Proponowanie spotkanie Forum ma na celu przygotowanie uczestników do sprawnego przeprowadzenia planowanych zmian.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Uchwały o sieci szkół i przedszkoli informacją publiczną o organizacji lokalnego systemu oświaty. Charakter uchwały o sieci, tryb jej przyjęcia i aktualizacji.
• Zakres uchwały o sieci szkół podstawowych – wzór.
• Zakres uchwały o sieci szkół ponadpodstawowych – wzór.
• Zakres uchwały o sieci przedszkoli – wzór.
• Wyjaśnimy, można wstrzymać rekrutację do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego, które są wymienione w uchwale o sieci?
2. Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany organizacyjne szkół i przedszkoli.
• Tryb likwidacji jednostki oświatowej – wzory dokumentacji.
• Przypadki zmian w funkcjonowaniu szkoły do których stosuje się przepisy o likwidacji.
• Przypadki zmian w funkcjonowaniu szkoły do których nie stosuje się przepisów o likwidacji.
3. Zespół szkół jako forma zarządzania szkołą/przedszkolem. Podstawy prawne łączenia szkół w zespół, zmian w organizacji zespołu i jego rozwiązanie – wzory dokumentacji.
4. Znaczenie aktu założycielskiego szkoły/przedszkola w dokumentacji lokalnego systemu oświaty. Tryb postępowania w przypadku zmiany danych zawartych w akcie założycielskim.
• Składniki aktu założycielskiego.
• Składniki nazwy szkoły obowiązkowe i fakultatywne.
5. Podsumowanie. Tryb działania w przypadku planowania zmian w organizacji lokalnego systemu oświaty:
• Etap przygotowania koncepcji zmian.
• Etap legislacyjny.
• Etap wdrożenia zmian.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 319 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 5 grudnia 2022 r.