Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone zasadom i procedurom (HACCP) obowiązującym we wszystkich placówkach, instytucjach, zakładach żywienia zbiorowego, które zajmują się przygotowaniem, wydawaniem i sprzedawaniem posiłków dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedmiotem spotkania jest również profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Biorąc udział w spotkaniu uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:

Z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych – jak opracować i wdrożyć odpowiednie procedury w tym procedury HACCP

  1. W jaki sposób przenosi się zakażenie SARS CoV-2?
  2. Zakres zmian w dokumentacji GHP, GMP i HACCP koniecznych do wprowadzenia w związku z zagrożeniem koronawirusem: przykładowe procedury w obszarze: mycie i dezynfekcja powierzchni, mycie i dezynfekcja rąk pracowników, higiena pracowników, obróbka termiczna, dostawa surowców i składników, mycie i dezynfekcja naczyń stołowych.
zwiń
rozwiń
Program

Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych – jak opracować i wdrożyć odpowiednie procedury, w tym procedury HACCP:

  1. Co to jest koronawirus i dlaczego należy traktować go poważnie?
  2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Unii Europejskiej.
  3. Przykładowa procedura profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych oraz postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia SARS CoV-2 u pracownika pozostającego w kontakcie z żywnością.
zwiń
rozwiń
Adresaci
  1. Zakłady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
  1. dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  2. dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
  3. właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
  4. pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych - w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w Spółce medycznej.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 31 sierpnia 2021 r.