• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odpłatność za żywienie oraz pobyt w placówkach oświatowych i żłobkach. Rozliczenie za 2022 rok, przykłady nieprawidłowości

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych ze stosowaniem i rozliczaniem opłat za pobyt oraz wyżywienie w przedszkolach, żłobkach i szkołach.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostanie przekazana wiedza dotycząca praktycznych zagadnień związanych z procesem naliczania, rozliczania oraz ujęcia księgowego płatności związanych z opłatą za pobyt oraz za żywienie dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w procesie rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej do prawidłowego ustalenia i rozliczenia opłat w przedszkolach, żłobkach i szkołach.
  • Omówienie zagadnień związanych ze źródłami finansowania kosztów pobytu oraz żywienia dzieci/uczniów w placówkach oświatowych oraz instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3.
  • Omówienie procedury w zakresie naliczenia, rozliczenia opłaty, zasad zarachowania, odsetek, kosztów upomnienia, kwestii udzielania ulg, liczenia terminów etc.
  • Wskazanie zasad poprawnego prowadzenia dokumentacji rozliczeń za pobyt oraz żywienie, w tym rozliczeń z umów na catering.
  • Możliwość wyjaśniania na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Należność od rodzica, w tym od obywateli z Ukrainy, od instytucji, w tym od ZUS (koszty obniżenia finansowania) oraz kwestia Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) – przypis oraz klasyfikacja budżetowa (paragrafy dochodów oraz rozdziały).
2. Odsetki, w tym odsetki z Ordynacji podatkowej – naliczenie, stawka, klasyfikacja budżetowa.
3. Zarachowanie wpłaty - wersja z Ordynacji podatkowej oraz z KC.
4. Odpłatność za gorący posiłek – wersja wsadu do kotła oraz pełnej odpłatności. Podstawy prawne dla pełnej odpłatności.
5. Gorący posiłek – wsad do kotła a brak precyzyjnych ustaleń z firmą cateringową – skutki prawne w odpłatności.

6. Nadpłaty w wersji zastosowania Ordynacji podatkowej oraz KC – podstawy prawne dla przyjętych rozliczeń.
7. Zaległości za okresy dłuższe niż jeden okres rozliczeniowy oraz ulgi dla rodziców – rozliczenie.
8. Poprawność stosowanej dokumentacji w procesie rozliczeń opłaty za pobyt oraz za żywienie.
9. Inwentaryzacja i jej rozliczenie w zakresie opłaty za pobyt oraz za żywienie.
10. Zagadnienia szczególne związane ze źródłem finansowania:

a) Fundusz pomocy Ukrainie.
b) Fundusz pracy.
c) Darowizny pieniężne.
d) Środki z „alkoholówki” (art. 31a i 31b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).
11. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzanie sprawozdań, osoby odpowiedzialne za proces rozliczania opłat za pobyt oraz za żywienie w placówkach oświatowych oraz w żłobkach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 listopada 2022 r.