Organizacja i finansowanie dodatkowych zajęć wspomagających uczniów po długotrwałym okresie nauczania zdalnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie organizacja i finansowanie dodatkowych zajęć wspomagających uczniów po długotrwałym okresie nauczania zdalnego

Ważne informacje o szkoleniu

Opublikowany 13 maja br. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projekt zmian rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wskazuje założenia finansowania i organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Terminy realizacji założeń tego projektu to 31 maja - 22 grudnia. Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym kompleksowo wyjaśnimy zasady finansowania i organizacji i pokażemy jak sprawnie przygotować się do realizacji z zachowaniem wyznaczonych (czerwcowych) terminów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie wiedzy i umiejętności sprawnego i skutecznego wnioskowania o dodatkową subwencję/dotację celową na zajęcia wspomagające uczniów.
• Nabycie umiejętności prawidłowej organizacji tych zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
2. Dodatkowe źródła finansowania zajęć wspomagających uczniów – subwencja dla JST i dotacja celowa dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Wniosek musi być złożony w czerwcu. Terminy przekazania wnioskowanych kwot.
3. Jak ustalić kwotę należną danej szkole? Ćwiczenie w zakresie ustalenia kwot dla swojej szkoły.
4. Warunki organizacji zajęć wspomagających uczniów - terminy, podział na grupy.
5. Warunki dokumentowania zajęć wspomagających uczniów i rozliczenia kwot dodatkowo przekazanych w formie subwencji oświatowej i dotacji celowej.
6. Analiza wniosku o środki finansowe dla szkoły – ćwiczenie.
7. Tryb i terminy rozliczenia dodatkowo przekazanych środków finansowych.
8. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy prowadzące i dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 199 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 11 czerwca 2021 r.