Projekt planu finansowego szkoły i przedszkola na 2022 r. Optymalizacja wydatków

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy wiedzę niezbędną do przygotowania planu finansowego jednostki oświatowej. Oprócz aspektów prawnych i proceduralnych, skupimy się na kwestiach dotyczących efektywności finansowej. Szkolenie skierowane jest zarówno dla dyrektorów szkół, przedszkoli, jak i przedstawicieli organów prowadzących, odpowiedzialnych za planowanie oraz optymalizację wydatków oświatowych. Poprowadzi je ceniony ekspert, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania planów finansowych szkół i przedszkoli na 2022 r.
  • Omówienie aspektów prawnych oraz proceduralnych planowania wydatków szkoły i przedszkola na kolejny rok budżetowy z podkreśleniem racjonalności i efektywności finansowej planowanych wydatków.
  • Dużą uwagę skupimy na racjonalnych działaniach przy ustalaniu planu finansowego, które będą skutkować realnymi oszczędnościami dla budżetu dyrektora oraz budżetu samorządu, uwzględniając zarówno wpływ na dochody (subwencja oświatowa i dotacje celowe), jak i wydatki.
  • Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który jest autorem m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.
2. Ustawa o finansach publicznych. Plan finansowy. Tworzenie projektu planu finansowego. Realizacja w ciągu roku.
3. Klasyfikacja budżetowa.
4. Możliwość dokonywania zmian w planie.
5. Dochody finansujące oświatę. Subwencja oświatowa. Dotacje.
6. Arkusz organizacji a wydatki szkoły i wysokość subwencji oświatowej – zależności:

  • na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową?
  • jakie dane wpływają na jej wysokość?
  • jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?

7. Wielkość oddziału kluczowym czynnikiem wpływającym na optymalizację finansów.
8. Fala „sześciolatków” od września 2022r. i potrzeba uwzględnienia tego efektu w planach wydatków i dochodów. 
9. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów szkół oraz samorządowych placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących, w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, skarbnicy, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów, odpowiedzialni za planowanie i optymalizację wydatków oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń