Projektowanie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2022/2023. Przykłady organizacji, procedur wyboru wykonawców, finansowanie dowozu. Realizacja zadania w kontekście uczniów z Ukrainy i doświadczeń z pandemii

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie finansowanie i zorganizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w kolejnym roku szkolnym.

Ważne informacje o szkoleniu

W większości samorządów gminnych zadanie dowozu uczniów korzystających z uprawnienia realizują tzw. podmioty zewnętrzne, np. przedsiębiorcy. Podmioty te świadczą usługi na podstawie umów zawartych z gminami. Co do zasady są to umowy zawierane na okres roku szkolnego. Ponadto gminy zwracają koszty dojazdu uczniów, jeśli dowóz zapewniają rodzice. Podczas proponowanego omówimy zagadnienia związane z zaprojektowaniem procesu dowozu uczniów na rok szkolny 2022/2023 i finansowaniem zadania, z uwzględnieniem uprawnień uczniów z Ukrainy. Prowadzący przedstawi różne formy organizacji dowozu oraz przykłady procedur wyboru podmiotów świadczących usługę dowozu uczniów. Zaprezentuje także doświadczenia z okresu pandemii, w tym ryzyka wynikające z sytuacji zawieszenia zajęć, przedłużenia okresu realizacji zajęć dydaktycznych po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli, czy też prowadzenia zajęć dydaktycznych w soboty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2022/2023, również w zakresie uczniów z Ukrainy i doświadczeń wynikających z okresu pandemii.
 • Zapoznanie z zasadami realizacji dowozu uczniów i dokumentowania tego zadania.
 • Omówienie problemu wskaźników cenowych, w sytuacji projektowania uchwał w zakresie średniej ceny paliwa w danym roku szkolnym.
 • Poznanie propozycji klauzul zamieszczanych w umowach dotyczących dowozu uczniów.
 • Wskazanie zasad świadczenia opieki w czasie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania formalno - prawne.
 2. Umożliwienie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.
 3. Organizacja i finansowanie dowozu dzieci do przedszkoli ogólnodostępnych.
 4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych.
 5. Organizacja i finansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli.
 6. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
 7. Formuły realizacji dowozu:
  • jednolita;
  • mieszana;
  • transport własny;
  • usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę - umowa, porozumienie;
  • bilety miesięczne.
 8. Uchwała w sprawie średniej ceny paliwa w danym roku szkolnym – dylemat zmiennych czy niezmiennych stawek.
 9. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia.
 10. Procedury wyboru podmiotów świadczących usługę dowozu uczniów.
 11. Uprawnienia uczniów z Ukrainy w kontekście dowozu.
 12. Doświadczenia wynikające z okresu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach w związku z COVID 19.
 13. Wpływ zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych na realizację dowozu uczniów do szkół i przeszkoli.
 14. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z przewoźnikami zewnętrznymi (przedsiębiorcami) na dowóz uczniów do szkół, w tym w kontekście doświadczeń zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 15. Konsekwencje umów cywilno-prawnych zawartych z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie uczniów do przedszkoli i szkół, w tym w kontekście zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 16. Konsekwencje umów zawartych na świadczenie opieki w czasie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, w tym w kontekście doświadczeń zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach i w przedszkolach.
 17. Dokumentowanie realizacji zadania.
 18. Przykłady dobrych praktyk
 19. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy urzędów gmin nadzorujący sprawy edukacji/oświaty w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty), inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, finansowania oświaty, zarządzania oświatą. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 czerwca 2022 r.