Projektowanie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2021/2022 w kontekście doświadczeń z okresu pandemii. Organizacja, procedury wyboru wykonawców i finansowanie zadania

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie finansowanie i zorganizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w kolejnym roku szkolnym.

Ważne informacje o szkoleniu

W większości samorządów gminnych zadanie dowozu uczniów realizują tzw. podmioty zewnętrzne, np. przedsiębiorcy. Podmioty te świadczą usługi na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z gminami. Co do zasady są to umowy zawierane na okres roku szkolnego. Proponowane szkolenie ma na celu przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2020/2021 w kontekście doświadczeń wynikających z okresu pandemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2021/2022, w kontekście doświadczeń wynikających z okresu pandemii.
 • Omówienie problemów i doświadczeń z okresu pandemii, w tym sytuacji dotyczących zawieszenia zajęć, przedłużenia okresu realizacji zajęć dydaktycznych po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli, czy też prowadzenia zajęć dydaktycznych w soboty.
 • Wskazanie zasad realizacji i dokumentowania zadania.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zaprojektowaniem procesu dowozu uczniów na rok szkolny 2021/2022 oraz finansowaniem tego zadania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania formalno - prawne.
2. Umożliwienie spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.
3. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do przedszkoli ogólnodostępnych.
4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych.
5. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli.
6. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
7. Formuły realizacji dowozu:

 • jednolita;
 • mieszana formuła dowozu uczniów;
 • transport własny;
 • usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę, umowa, porozumienie;
 • bilety miesięczne.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych, zespołów obsługi oświaty oraz inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, finansowania oświaty, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W latach 2019 i 2020 przeprowadził warsztaty z wprowadzania danych w Systemie Informacji Oświatowej dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń