Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oświaty w modelu obsługi wspólnej oraz odrębnie w poszczególnych jednostkach

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy m.in. formalno-prawne aspekty dotyczące dokumentacji pracowniczej pracowników oświaty, obieg i przechowywanie tej dokumentacji, czy możliwości prowadzenia jej w postaci elektronicznej. Przekażemy także informacje na temat odpowiedzialności pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem akt osobowych pracownika.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie praktycznych aspektów prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oświaty w modelu obsługi wspólnej oraz w poszczególnych jednostkach.
 • Wskazanie podobieństw i różnic w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników pedagogicznych i samorządowych w modelu obsługi wspólnej i rozproszonej.
 • Omówienie zawartości poszczególnych części akt osobowych po zmianach pranych, zasad prowadzenia dokumentacji elektronicznej, niszczenia dokumentacji oraz wydawania kopii pracownikowi.
 • Poznanie zasad kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, najczęściej popełnianych uchybień w tym zakresie.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania formalno-prawne.
 2. Szkoła/przedszkole jako pracodawca. Osoby działające w imieniu pracodawcy.
 3. Status pracowników pedagogicznych i samorządowych zatrudnionych w jednostce oświatowej.
 4. Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy.
 5. Zwierzchnictwo służbowe wójta, burmistrza, prezydenta, starosty.
 6. Akta osobowe dyrektora szkoły, przedszkola.
 7. Obieg i kontrola dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników oświaty w modelu obsługi wspólnej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy oraz pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w oświacie, tj. w szkołach, przedszkolach, ZEAS-ach, CUW-ach, wydziałach edukacji jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W zakresie tematyki oświatowej, tylko w latach 2019 i 2020, przeprowadził szkolenia i warsztaty dla ponad 2000 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 13 października 2021 r.