• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Doświadczenia z realizacji zadań związanych z przekazaniem laptopów dla uczniów, bonów na zakup laptopów dla nauczycieli, jednorazowej nagrody dla nauczycieli - wątpliwości, praktyczne wskazówki. Wprowadzanie danych do systemu MC-LDU

Zapraszamy Państwa na zajęcia, podczas których zapoznamy Państwa ze zmianami w zakresie prawa oświatowego, które wpływają na finansowanie szkół i placówek oraz finanse samorządów. Przedstawimy Państwu między innymi pierwsze doświadczenia związane z przekazywaniem laptopów dla uczniów i nauczycieli.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące m. in. przekazania laptopów dla uczniów, bonów na zakup laptopów dla nauczycieli, wypłaty nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN. Wskażemy, jak właściwie te zadania zrealizować, udokumentować i rozliczyć. Omówimy także inne zmiany w przepisach oświatowych dotyczące m. in. oceny pracy nauczyciela czy przejścia na wcześniejszą emeryturę. Część szkolenia stanowił będzie praktyczny warsztat dotyczący wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego MC-LDU (Laptop dla ucznia).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie nowych zadań dla organów prowadzących oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynikających z przepisów szeroko rozumianego prawa oświatowego.
 • Zdobycie wiedzy w obszarze formalno-prawnym oraz poznanie praktycznych aspektów procesu realizacji tych zadań przez instytucje i osoby odpowiedzialne.
 • Zapoznanie z wzorami niezbędnych dokumentów: wzorem umowy użyczenia, umowy przekazania na własność, zarządzeń, wniosków, pism, itp.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek postępowania w sytuacjach nietypowych dotyczących przekazania laptopów, bonów dla nauczycieli oraz wypłaty jednorazowej nagrody.
 • Uczestnictwo w praktycznym warsztacie z zakresu wprowadzania danych do systemu informatycznego MC-LDU oraz udostępniania danych w zakresie bonu dla nauczycieli, podczas którego omówimy: uprawnienia dostępowe do systemu, nadawanie tych uprawnień innym pracownikom, udzielanie upoważnień, a w systemie MC-LDU pokażemy jak wprowadzać dane o uczniach i laptopach przekazanych lub użyczonych, jak wprowadzać dane o nadmiarze lub niedomiarze laptopów, jakie dane dotyczące realizacji bonu dla nauczycieli będą tam udostępniane.
 • Aktualizacja wiedzy i informacji, pozwalająca na właściwe wykonywanie obowiązków oraz uniknięcie błędów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie - ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli oraz przepisy wykonawcze.
 2. Zasady i tryb przyznawania laptopów uczniom - zadania organu prowadzącego, zadania dyrektorów szkół.
 3. Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do zawierania odpowiednio umowy przekazania na własność lub umowy użyczenia.
 4. Procedury działań w sytuacji:
  • za małej lub za dużej liczby otrzymanych laptopów,
  • złożenia przez rodzica odmowy przyjęcia laptopa,
  • zmiany przez ucznia klasy lub szkoły.
 5. Zakaz podejmowania czynności rozporządzających laptopem- egzekwowanie i konsekwencje.
 6. Księgowanie i inwentaryzowanie laptopów – w jakich przypadkach?
 7. Bon dla nauczyciela na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego- zadania organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczyciela, dane w systemie MC-LDU.
 8. Zadania przedsiębiorcy.
 9. Warsztat z wprowadzania danych do systemu informatycznego MC-LDU oraz udostępnianie danych w zakresie bonu dla nauczycieli:
  • podstawa prawna,
  • uprawnienia dostępowe do systemu, nadawanie uprawnień innym pracownikom,
  • udzielanie upoważnień,
  • wprowadzanie danych o uczniach i laptopach przekazanych lub użyczonych,
  • wprowadzanie danych o nadmiarze lub niedomiarze laptopów.
 10. Nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN: uprawnieni, termin wypłaty, źródło finansowania, szczegółowe warunki udzielenia dotacji na wypłatę nagrody nauczycielom szkół, przedszkoli, placówek, prowadzonych przez podmiot niebędący jst.
 11. Zmiany w Karcie Nauczyciela na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
 12. Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730).
 13. Zmiany w prawie oświatowym na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
 14. Dyskusja, podsumowanie szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych (wydziały oświaty, edukacji), pracownicy jednostek obsługi wspólnej (CUW, ZEAS), dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz główni księgowi szkół.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. in. ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 września 2023 r.