Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli – stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez samorząd

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami w związku z wystąpieniem stanu epidemii gminy nadal są zobowiązane zapewnić uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu według zasad określonych w ustawie Prawo oświatowe. Transport uczniów organizowany przez gminę w czasie epidemii musi jednak uwzględnić ustanowiony nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych. Proponujemy Państwu szkolenie z doświadczonym wykładowcą, który wyjaśni kwestie dotyczące przewozu dzieci do szkół i przedszkoli, a także odpowie na Państwa pytania w/w temacie. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie różnych sposobów organizacji przez gminę przewozu dzieci do szkoły i przedszkola.
 • Omówienie zwrotów kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekuna oraz przedstawienie sytuacji w której następuje zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.
 • Przedstawienie interpretacji wymagań prawnych (wyroki WSA/NSA).
 • Omówienie warunków bezpiecznego przewozu dzieci.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Porównanie różnych sposobów organizacji przez gminę przewozu dzieci do szkoły i przedszkola:
  1. przewóz dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych,
  2. przewozów dzieci w ramach przewozów regularnych,
  3. różnice między podmiotem wykonującym przewozy regularne specjalne i operatorem publicznego transportu zbiorowego (sposób wyboru, umowa, uprawnienia przewozowe, rozkład jazdy, opłata za przystanki),
  4. transport dzieci realizowany autobusami należącymi do gminy lub jednostki oświatowej,
  5. aktualne wymagania dla kierowcy i przewoźnika z uwzględnieniem ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19,
  6. środki tymczasowe wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.,
  7. nowe warunki korzystania z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
  8. zmiany dotyczące zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych związane z COVID-19 oraz wynikające ze zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  9. zmiana umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego (COVID-19),
  10. ograniczenia dotyczące autobusów (COVID-19).
 2. Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekuna - kiedy dowożenie zapewniają rodzice:
  1. reguła do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu, umowa dotycząca zwrotu kosztów.
 3. Zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej:
  1. warunki nabywania przez gminę biletów,
  2. jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci,
  3. ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej,
  4. przepisy dotyczące dopłaty do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych.
  5. Interpretacja wymagań prawnych (wyroki WSA/NSA):
  6. finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy,
  7. definicja najbliższej szkoły i sposób obliczania drogi dziecka z domu do szkoły,
  8. wymagania w zakresie sprawowania opieki w trakcie przewozu dzieci.
 4. Bezpieczeństwo przewozu dzieci:
  1. wymagania dotyczące autobusów przewożących dzieci,
  2. sposób weryfikacji wymagań przez gminę lub jednostkę oświatową.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy samorządu, jednostki oświatowej, którzy organizują przewozy dzieci do szkół i przedszkoli.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego. Posiada 16 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.

zwiń
rozwiń