Przygotowanie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych

program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania uchwały dotacyjnej związanej z zadaniami oświatowymi JST

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i przejrzysty sposób zostanie przekazana wiedza pozwalająca na właściwe przygotowanie uchwały dotacyjnej wraz z załącznikami. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • wskażemy, jakie zapisy prawne powinny znaleźć się w uchwale,
  • przedstawimy prawidłową konstrukcję załączników do uchwały (informacja o planowanej liczbie uczniów, informacja o liczbie uczniów w danym miesiącu, rozliczenie dotacji), tak aby samorząd prawidłowo i szybko mógł naliczyć dotację oraz aby na podstawie przedstawionego rozliczenia mógł sprawdzić poprawność wydatkowania dotacji zgodnie z przepisami prawa,
  • omówimy przykładową uchwałę dotacyjną,
  • odpowiemy na pytania dotyczące tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Konstrukcja uchwały – ogólne zapisy, naliczenie dotacji, zbieranie informacji do dotacji, rozliczenie dotacji, kontrola dotacji. Omówienie poszczególnych działów.
3. Wymogi formalno- prawne uchwały – przepisy, które musza znaleźć się w uchwale, przepisy zbędne, które są odrzucane oraz przepisy, które ułatwią naliczanie, rozliczanie i kontrolę dotacji.
4. Załączniki do uchwały – jak prawidłowo je skonstruować, aby poprawnie, szybko naliczać i rozliczać dotację?

  • wzór informacji o planowanej liczbie uczniów,
  • wzór informacji o liczbie uczniów w danym miesiącu,
  • wzór rozliczenia dotacji.

5. Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju. Jakie informacje powinny znaleźć się w uchwale oraz w załącznikach, aby poprawnie stosować przepisy prawa w tym zakresie?
6. Dotacja na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych. Jakie informacje powinny znaleźć się w uchwale oraz w załącznikach, aby poprawnie stosować przepisy prawa w tym zakresie? Wzór rozliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
7. Omówienie i przedstawienie przykładowej uchwały dotacyjnej.
8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty i budżetu, CUW-ów, ZEAS-ów zajmujący się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 279 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl do 17 maja 2021 r.