• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rejestr umów w placówkach oświatowych od 2022 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr umów zawieranych przez placówki oświatowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2022 roku na instytucje publiczne, w tym placówki oświatowe, został wprowadzony nowy obowiązek dotyczący raportowania o zawartych umowach. Z konstrukcji przepisów nie wynika, że dotyczy to wyłącznie umów związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi. Rejestr więc będzie obejmował w szczególności umowy generujące dochody/przychody jak i koszty/wydatki. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia rejestru umów. Prowadzący zajęcia wskaże nieprawidłowości, jakie powszechnie występują na poziomie jednostek oświatowych w kwestii zrozumienia, czym jest umowa (zwłaszcza, gdy nie ma formy papierowej z podpisami kierownika oraz „na przykład wykonawcy” na takim dokumencie). Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad wprowadzania zawieranych umów do rejestru, jako nowego obowiązku jst.
• Wskazanie pułapek w zakresie prowadzenia rejestru umów oraz wadliwych rozwiązań stosowanych przez jednostki, których konsekwencją może być brak ujęcia pewnych umów w rejestrze. 
• Możliwość konsultacji oraz wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia w jego trakcie.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązek wprowadzania umów do rejestru - Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
2. Zakres umów objętych obowiązkiem wprowadzania do rejestru – umowy, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:
• umowy o pracę z nauczycielami,
• umowy o zastępstwo,
• umowy barterowe – praktyka w oświacie,
• umowy będące źródłem dochodów na WRD,
• umowy przy „zamówieniach” do 130 000 złotych,
• brak umów a posiadanie faktur – co to jest przy rejestrze umów?
• zakupy przez internet,
• opłaty za stołówkę szkolną oraz za przedszkole,
• umowy z własną jednostką macierzystą – takie umowy są zawierane,
• umowy dotyczące ZFSS a rejestr umów,
• inne szczególne przypadki. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych, którzy z racji pełnionych obowiązków będą odpowiedzialni za wprowadzanie danych do rejestru, przedstawiciele organów prowadzących oraz jednostek obsługujących - CUW-ów i ZEAS-ów, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 30 marca 2022 r.