Rodzinny kapitał opiekuńczy w żłobkach. Jak wdrożyć w gminach i podmiotach prywatnych mechanizmy obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rodzinny kapitał opiekuńczy. Dedykujemy je zarówno pracownikom żłobków, jak i przedstawicielom wydziałów oświaty, CUW, czy ZEAS.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione przepisy Polskiego Ładu oraz ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym a także ich znaczenie dla sytuacji finansowej i księgowej żłobków, klubów dziecięcych i pozostałych form opieki nad dziećmi do lat 3. Szkolenie ma na celu przygotowanie właścicieli i kadry zarządzającej żłobkami, klubami dziecięcymi, a także urzędników samorządowych do wdrożenia mechanizmów dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, wynikających z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:
• Przybliżymy założenia rodzinnego kapitału opiekuńczego, wprowadzonego ustawą z dnia 17 listopada 2021 roku.
• Zaprezentujemy zmiany ustawowe, dotyczące rozwiązań w zakresie finansowania opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna, a także w zakresie ich organizacji i prowadzenia nad nimi nadzoru przez gminy.
• Omówimy zasady dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale.
• Przedstawimy proces wdrożenia w gminach oraz w podmiotach prywatnych, prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennego opiekuna, mechanizmów dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka.
• Zaprezentujemy propozycje wprowadzenia niezbędnych zmian w zapisach uchwał rad gmin, czy też zmian zapisów w umowach dotyczących świadczonych usług opieki nad dziećmi do lat, uwzględniających zapisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
• Wyjaśnimy zasady wnioskowania o środki z rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz zasady finansowo- księgowe absorbowania tych środków w żłobkach samorządowych i prywatnych.
• Przedstawimy praktyczne rozwiązania z zakresu realizacji świadczenia do 400 zł z kapitału rodzinnego w kontekście zadań dziennego opiekuna, dyrektora oraz podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady finansowania form opieki nad dziećmi do lat 3.
2. Uwarunkowania formalne i rachunkowo-księgowe ustalania i pobierania opłat za usługi opiekuńcze w żłobkach/ klubach dziecięcych prowadzonych przez samorządy.
3. Uwarunkowania formalne i rachunkowo-księgowe ustalania i pobierania opłat za usługi opiekuńcze w żłobkach/ klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty prywatne.
4. Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy i kto będzie do niego uprawniony?
5. Ustalenie prawa do dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, główni księgowi żłobków/klubów dziecięcych, pracownicy urzędów gmin, CUW, ZEAS, wykonujący zadania z zakresu prowadzenia publicznych, a także nadzorowania niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie), przedstawiciele innych niż samorząd osób prawnych i fizycznych, wykonujący zadania prowadzenia, zarządzania oraz kierowania żłobkami i klubami dziecięcymi, zatrudniający dziennych opiekunów, dyrektorzy, głównie księgowi żłobków/klubów dziecięcych samorządowych i prywatnych, pracownicy CUW, ZEAS oraz biur rachunkowych świadczących usługi księgowe dla żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, wszystkie osoby zainteresowane problematyką opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń z problematyki prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W latach 2019 i 2020 przeprowadził warsztaty z wprowadzania danych w Systemie Informacji Oświatowej dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 8 lutego 2022 r.