Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami

Ważne informacje o szkoleniu

Rozliczenia finansowe między gminami są procedurą umocowaną w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Prawidłowe zaplanowanie tego procesu i gromadzenie dokumentacji związanej z ponoszeniem kosztów wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem kierującego roszczenia do innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zobowiązany ma prawo do jawności danych, na podstawie których ustalono roszczenie oraz kwoty do refundacji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników samorządowych do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z rozliczeniami między gminami za wychowanie przedszkolne

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczeń finansowych między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć kwoty za dziecko w wychowaniu przedszkolnym, którymi obciążamy samorządy. Wyjaśnimy, jak działa mechanizm aktualizacji i wyrównania tych kwot.

zwiń
rozwiń
Program

1. Założenia art. 43 ust. 3 -5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Rozliczenia finansowe pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w praktyce:

a) stosowanie definicji wydatków bieżących,

b) rozpoznanie rozdziałów w klasyfikacji, by prawidłowo policzyć kwotę zwrotu,

c) aktualizacje kwot.

3. Sprawy sporne i nietypowe.

4. Kalkulator do obliczeń kwot zwrotu– w excelu przekazany uczestnikom szkolenia.

5. Dyskusja, konsultacje, odpowiedzi na pytania

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych i rozliczeń między gminami z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.frdl.mazowsze.pl wypełniając formularz zgłoszenia na to szkolenie do 18 października 2021 r.