Rozliczanie oświatowych dotacji celowych - dotacja podręcznikowa, przedszkolna, aktywna tablica, zajęcia wspomagające

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zbliżający się koniec roku budżetowego wiąże się z koniecznością rozliczenia dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa lub samorządu, w tym dotacji podręcznikowej, przedszkolnej z programu Aktywna Tablica, a także na zajęcia wspomagające związane z Covid-19. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zasady wykorzystania i rozliczania środków, dokumentowania ich wydatkowania, a także formularze rozliczeniowe, wykorzystywane przez dyrektorów placówek i organy prowadzące. Przekażemy informacje, istotne zarówno z punktu widzenia udzielającego, jak i pobierającego dotację.

Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik MEN, autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i przepisów w zakresie dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie wiedzy w zakresie rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa lub samorządu.
 • Omówimy zasady rozliczania dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe (dla szkół samorządowych oraz niesamorządowych) oraz wykorzystania, rozliczania, w tym wnoszenia wkładu własnego do programu Aktywna tablica (dla szkół samorządowych oraz niesamorządowych).
 • Wskażemy możliwości wykorzystania dotacji na rozwój wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych), sposoby rozliczenia dotacji, dokumentowania wydatków.
 • Podpowiemy, jak rozliczyć zajęcia wspomagające po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych).
zwiń
rozwiń
Program

1. Dotacja podręcznikowa:

 • Zasady wykorzystania i rozliczania. Rozliczenie w trzech pulach finansowych na szkołę. Przenoszenie między klasami – warunki konieczne. Problemy z refundacją.
 • Zwiększona dotacja na dzieci z orzeczeniami.
 • Sposoby dokumentacji wydatków.
 • Formularze rozliczeniowe dla dyrektora i samorządu. Wykorzystanie aplikacji MEiN.

2. Dotacja na rozwój wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli samorządowych):

 • Zasady wykorzystania i rozliczania.Wkład własny.
 • Możliwość przenoszenia między jednostkami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Sposoby dokumentacji wydatków.
 • Przypadki zwrotów dotacji.
 • Formularz rozliczeniowy.

3. Program Aktywna tablica:

 • Zasady wykorzystania i rozliczania.
 • Wkład własny. Finansowy lub rzeczowy. Różnice. Łączenie wkładów.
 • Sposoby dokumentacji wydatków. Formularz rozliczeniowy.

4. Zajęcia wspomagające po COVID-19 (dla szkół niesamorządowych):

 • Zasady wykorzystania i rozliczania. Dokumentacja do rozliczenia.
 • Rozliczenie i przypadki zwrotów. Formularze rozliczeniowe.
 • Co zrobić, jeśli wydatki były niższe niż dotacja?

5. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych samorządowych i niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. 

zwiń
rozwiń