Rozliczanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych. Jak klasyfikować i dokumentować wydatki na kształcenie specjalne? Szkolenie dla samorządów i placówek samorządowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu oświaty, poświęcone rozliczaniu subwencji na uczniów niepełnosprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

W subwencji oświatowej przewidziano środki finansowe na zapewnienia kształcenia specjalnego uczniom, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zobowiązanie do wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż zagwarantowana w subwencji oświatowej. Podczas szkolenia prowadząca w praktyczny sposób wskaże jak spełnić wymagania ustawowe w tym zakresie, w jaki sposób klasyfikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych. Podczas części warsztatowej omówi jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także podpowie w jaki sposób należy przygotować się do udokumentowania spełnienia wymogów ustawy w przypadku kontroli RIO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż w subwencji oświatowej.
 • Zaprezentowanie efektywnych sposobów spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej. Prowadząca szkolenie pokaże, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także jak zaplanować środki na kształcenie specjalne na kolejny rok i jak podzielić te środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową.
 • Przygotowanie uczestników do udokumentowania organom kontrolującym spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie, nie niższej niż w subwencji oświatowej – wskazanie jak należy przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego?
 • Wskazanie właściwego sposobu klasyfikowania wydatków na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
 • Przedstawienie, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jak wykazywać koszty wspólne, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące i wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli, itp.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przeznaczenia środków naliczonych w subwencji na ucznia niepełnosprawnego.
 • Omówienie zasad postępowania, w przypadku zmiany liczby uczniów w ciągu roku, a także wpływu wysokości środków na kształcenie specjalne, ponoszonych w placówkach samorządowych na wysokość dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom niesamorządowym.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków na kształcenie specjalne.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przykłady rozwiązania (warsztaty).
4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe – podejście praktyczne:

 • co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne?
 • jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków?
 • jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad?
 • jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów?
 • jak wykazywać wynagrodzenia innych nauczycieli i obsługi/administracji?
 • wydatki bieżące a wydatki majątkowe,
 • indywidualne nauczanie,
 • doskonalenie nauczycieli.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i główni księgowi szkół i przedszkoli samorządowych, skarbnicy jst, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz pracownicy centrów usług wspólnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracowała w MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 31 maja 2022 r.