Rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego – warsztaty

Zapraszamy na szkolenie pt. Rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca rozliczeń finansowych między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczeń finansowych między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym.
  • szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy, jak policzyć kwoty za dziecko w wychowaniu przedszkolnym, którymi obciążamy samorządy. Wyjaśnimy, jak działa mechanizm aktualizacji i wyrównania tych kwot.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – podstawa prawna.
2. Warsztaty z obliczania kosztów wychowania przedszkolnego dla samorządowych placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do wyliczenia kwoty obciążeń dla gminy – podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych, podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego.
3. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji dla dotowanych placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do wyliczenia kwoty obciążeń dla gminy – podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych. Uwzględnienie pomniejszenia kwoty dotacji o dotację przedszkolną, o której mowa w art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Aktualizacja i wyrównanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie do art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
5. Ograniczenie spadku i wzrostu wyliczonych kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów w placówkach wychowania przedszkolnego.
7. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty i budżetu, CUW-ów, ZEAS-ów zajmujący się rozliczaniami finansowymi między samorządami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń