• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowanie przedszkolne – sprawnie i skutecznie

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów oświaty w JST, przedmiotem którego będą rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Rozliczenia finansowe między gminami są procedurą umocowaną w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Prawidłowe zaplanowanie tego procesu i gromadzenie dokumentacji związanej z ponoszeniem kosztów wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem kierującego roszczenia do innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zobowiązany ma prawo do jawności danych, na podstawie których ustalono roszczenie oraz kwoty do refundacji. Jest to szczególnie ważne w roku 2022, w którym mamy do czynienia z trzema aktualizacjami dotacji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników samorządowych do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z rozliczeniami między gminami za wychowanie przedszkolne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających profesjonalne zaplanowanie procesu rozliczeń finansowych.
• Poznanie zasad poprawnego ustalania kwot do rozliczenia.
• Zdobycie umiejętności skutecznego prowadzenia spraw spornych z tytułu rozliczenia.
• Zasygnalizowanie ostatnich zmian w podziale subwencji związanych z podwyżkami nauczycieli, zatrudnieniem specjalistów i zmian w awansach zawodowych nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza podstaw prawnych rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego z innymi gminami:
• Rozdział 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
• Art. 4 i 5 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.
2. Katalog przypadków generujących ustawowe roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dziecka zamieszkałego w innej gminie:
• W jednostkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez JST.
• W publicznych i niepublicznych jednostkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż JST.
3. Dostęp do danych osobowych dzieci w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Praktyczne rozwiązania.
4. Prawidłowe ustalenie kwot do zwrotu przez gminę zobowiązaną:
• Stosowanie art. 43 ust. 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do celów rozliczeń, w tym dodatkowych aktualizacji przeprowadzonych w roku 2022.
• Jawność danych, na podstawie których ustalono kwoty do zwrotu.
5. Korekta bieżących rozliczeń po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji:
• Stosowanie art. 43 ust. 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do celów rozliczeń.
• Możliwość rozliczania wychowania przedszkolnego po zakończeniu roku budżetowego.
6. Proces rozliczeń dobrze zaplanowany i udokumentowany. Wzory pism do gmin zobowiązanych:
• Informacja o stwierdzeniu prawa do ponoszenia przez gminę zobowiązaną kosztów wychowania przedszkolnego konkretnych dzieci i ustalenie trybu rozliczeń.
• Bieżące przekazywanie dokumentów obciążających gminę zobowiązaną.
• Zestawienie kwot do rozliczeń po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
• Roczne podsumowanie rozliczenia z każdą gminą.
7. Tryb postępowania w przypadku odmowy rozliczenia przez gminę zobowiązaną. Wzory pism wzywających do zapłaty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych i rozliczeń między gminami z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2022 r.