Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art. 35) – szkolenie dla podmiotów dotowanych i samorządów

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dotacji oświatowych na uczniów niepełnosprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Mimo, że przepisy art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych weszły w życie 1 stycznia 2019r. ich praktyczne zastosowanie ciągle budzi wiele wątpliwości, szczególnie w zakresie dotowania placówek ogólnodostępnych lub integracyjnych. Zgodnie z nimi dotacja przekazana na uczniów i wychowanków z orzeczeniami, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Nierozliczenie dotacji na kształcenie specjalne oznacza jej zwrot do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Proponowane szkolenie pozwoli wyjaśnić wątpliwości w zakresie przeznaczania dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, również podczas zajęć warsztatowych, na których uczestnicy razem z prowadzącym rozwiążą praktyczne przykłady. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowaną szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, tj. obowiązku wydatkowania przez dotowane szkoły i placówki środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż wysokość dotacji otrzymanej na tych uczniów.
 • uczestnik zdobędzie wiedzę na temat rozliczania dotowanych szkół i placówek z wymogów przeznaczania dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym, pozna sprawne sposoby spełniania wymogów art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym kalkulacji ustawowych wzorów.
 • w ramach szkolenia zostaną zrealizowane praktyczne ćwiczenia na przykładach – jedna jego część zostanie przeprowadzona w formie warsztatów, podczas której uczestnik razem z prowadzącym będzie rozwiązywał praktyczne przykłady,
 • możliwość uzyskania odpowiedzi na kwestie problemowe związane z tematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, art. 35 ust. 4 i 5 ustawy.
2. Dotacja na kształcenie specjalne – sposób określenia jej wysokości. Przykłady praktyczne:

 • obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w szkole,
 • obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu.

3. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do kalkulacji wskaźników zawartych w ustawie.
4. Wydatki związane z kształceniem specjalnym
– kategorie wydatków podlegające rozliczeniu.
5. Praktyczne podejście do rozliczenia dotacji - metody wykazywania oraz rejestracja wydatków na kształcenie specjalne.
6. Wykazywanie tzw. kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych od 1 stycznia 2019 r.
7. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego
– konsekwencje nierozliczenia dotacji.
8. Omówienie zmian w uchwale dotacyjnej – jak samorząd powinien sprawdzać rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych przez dotowane przedszkole, szkołę i placówkę?
9. Warsztaty (przykłady praktyczne): algorytm zawarty w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy – rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych na przykładach dla każdego typu placówki:

 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole specjalne,
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole ogólnodostępne i integracyjne, a także punkty przedszkolne (w tym terapeutyczne punkty przedszkolne),
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę specjalną,
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami ogólnodostępnymi,
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne, gdy następuje zmiana w ciągu roku budżetowego (dochodzi lub odchodzi uczeń z orzeczeniem). Omówienie aktualizacji ustawowego wzoru.

10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, księgowi oraz organy prowadzące szkoły i placówki niesamorządowe (niepubliczne i publiczne), którzy otrzymują dotacje oświatowe, a także do pracownicy samorządu, którzy rozliczają te dotacje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń