Rozliczenie dotacji oświatowej. Kompendium wiedzy dla podmiotów dotowanych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje oświatowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu pozwalającym zdobyć wiedzę z obszaru rozliczania dotacji oświatowej. Przekazane praktyczne informacje i przykłady sprawią, że każdy uczestnik będzie wiedział jak wydatkować dotację oświatową w sposób zgodny z prawem i nie narażać się na jej zwrot.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów. Wskażemy jakie są warunki otrzymania dotacji, a także zasady jej wydatkowania.
 • Podpowiemy jak prawidłowo sformułować zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej.
 • Omówimy przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych, podpowiemy jakie warunki muszą spełnić, aby zostały rozliczone w ramach dotacji wydatki na wynagrodzenia, w tym kadry zarządzającej, środki trwałe, usługi, szkolenia, remonty, WWR, kształcenie specjalne.
 • Omówimy zasady i terminy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, oraz wykorzystanej w nadmiernej wysokości, a także sposób naliczenia odsetek.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych – podstawa prawna.
 2. Warunki otrzymania dotacji – podanie planowanej liczby uczniów do 30 września oraz złożenie SIO wg stanu na dzień 30 września.
 3. Przekazywanie dotacji na bieżącą liczbę uczniów – dokumentacja organizacyjna, przebiegu nauczania oraz finansowa podlegająca kontroli.
 4. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej.
 5. Zasady wydatkowania dotacji:
  • wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczna interpretacja,
  • wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów na wynagrodzenia,
  • wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach,
  • wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe: jakie środki trwałe nie mają limitu, ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur,
  • wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur,
  • wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy i studia podyplomowe,
  • wydatkowanie dotacji na remonty: remont a inwestycja, co można sfinansować z dotacji, przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury,
  • praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju:
  • prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR,
  • prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne wspomaganie rozwoju.
 7. Kształcenie specjalne:
  • prawidłowość pobrania dotacji na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • prawidłowe wydatkowanie dotacji:
   • wydatki kwalifikowalne na kształcenie specjalne,
   • wydatki kwalifikowalne na koszty wspólne w przedszkolu i szkole.
 8. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – ustawowy termin i odsetki.
 9. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – ustawowy termin i odsetki.
 10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących - dyrektorzy, księgowi przedszkoli, szkół i placówek dotowanych (publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż samorząd).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń