Rozliczenie środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy

Brak miejsc w tym terminie. Zapraszamy na szkolenie w dniu 22.06.2022r.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów z Ukrainy. Podczas proponowanego szkolenia przybliżymy praktyczne aspekty wydatkowania, ewidencjonowania, rozliczania oraz ewentualnego zwrotu tych środków. Zwrócimy również uwagę na właściwe ujmowanie uczniów z Ukrainy w SIO, z uwagi na to, że środki pozyskane na podstawie nieprawidłowych danych wykazanych w SIO podlegają obowiązkowi zwrotu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat rozliczenia środków z Funduszu Pomocy, finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie wydatkowania środków z Funduszu. Wskazanie na co można je przeznaczyć? Jak prawidłowo dokumentować wydatkowanie?
  • Omówienie zasad raportowania niewykorzystanych środków.
  • Zdobycie wskazówek dotyczących ujmowania uczniów z Ukrainy w Systemie Informacji Oświatowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy:

  • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
  • Prawo oświatowe: oddziały ogólnodostępne, przygotowawcze, bezpłatna nauka j. polskiego.

2. Finansowanie kształcenia w szkołach dzieci z Ukrainy oraz wychowania przedszkolnego dzieci z Ukrainy.
3. Finansowanie dowożenia dzieci z Ukrainy.
4. Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji.
5. Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji. Zwiększenie minimalnej liczby godzin j. polskiego do 6.
6. Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych - czy dotacje są należne, jaka jest ich wysokość? Obliczenie dotacji dla ucznia w oddziale ogólnodostępnym, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego.
7. Rachunek wydzielony dla środków z Funduszu Pomocy - czy tworzymy rachunki wydzielone w szkołach?
8. Raportowanie niewykorzystanych środków z Funduszu.
9. Sposoby wykazywania wydatków finansowanych z Funduszu. Wydatki bezpośrednie. Wydatki pośrednie.
10. Klasyfikacja budżetowa dla środków z Funduszu.
11. Wpisywanie ucznia z Ukrainy do SIO.
12. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za oświatę, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2022 r.