• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy - nowe regulacje w 2023 roku

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą fundusze przeznaczone na działania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2022 r. Fundusz Pomocy wspiera finansowanie przez jst dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów z Ukrainy. Środki z tego Funduszu podlegają rozliczeniu, a niewykorzystane zwrotowi. Podczas proponowanego szkolenia przybliżymy praktyczne aspekty wydatkowania, ewidencjonowania, rozliczania oraz zwrotu tych środków ze szczególnym naciskiem na nowe regulacje obowiązujące od 2023 r. Podpowiemy, jakie wydatki można sfinansować z Funduszu, zwrócimy uwagę na właściwe ujmowanie uczniów z Ukrainy w SIO, aby uniknąć konieczności zwrotu niewłaściwie naliczonych środków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy na temat rozliczenia środków z Funduszu Pomocy, finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty w 2023 roku.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek oraz zapoznanie ze zmianami w zakresie rozliczania środków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.
 • Wskazanie, na co można przeznaczyć środki z Funduszu, a jakich wydatków na pewno nie można sfinansować. Uzyskanie podpowiedzi, jak prawidłowo dokumentować wydatkowanie, jak raportować niewykorzystane środki.
 • Zdobycie wskazówek dotyczących ujmowania uczniów z Ukrainy w Systemie Informacji Oświatowej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy:
  • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy.
 2. Prawo oświatowe: oddziały ogólnodostępne, przygotowawcze, bezpłatna nauka j. polskiego.
 3. Finansowanie kształcenia w szkołach dzieci z Ukrainy.
 4. Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z Ukrainy.
 5. Finansowanie dowożenia dzieci z Ukrainy.
 6. Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji.
 7. Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji. Zwiększenie minimalnej liczby godzin j. polskiego do 6.
 8. Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych - czy dotacje są należne, jaka jest ich wysokość? Obliczenie dotacji dla ucznia w oddziale ogólnodostępnym, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego.
 9. Rachunek wydzielony dla środków z Funduszu Pomocy. Czy tworzymy rachunki wydzielone w szkołach?
 10. Raportowanie niewykorzystanych środków z Funduszu.
 11. Sposoby wykazywania wydatków finansowanych z Funduszu. Wydatki bezpośrednie. Wydatki pośrednie.
 12. Klasyfikacja budżetowa dla środków z Funduszu.
 13. Wpisywanie ucznia z Ukrainy do SIO.
 14. Pytania od uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za oświatę, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 marca 2023 r.