Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach i jego finansowe konsekwencje, z uwzględnieniem nowelizacji prawa

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu temat, który co roku staje się aktualny w związku z ruchem kadrowym nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych. Jest on szczególnie istotny w dobie epidemii, kiedy większość placówek pracuje w trybie zdalnym, a w związku z tym ich struktura zatrudnienia może ulegać znacznym zmianom.

Ważne informacje o szkoleniu

Maj to miesiąc podejmowania najważniejszych decyzji w sprawie zatrudnienia nauczycieli na kolejny rok szkolny zgodnie z zaplanowaną przez dyrektora organizacją pracy szkoły w arkuszu. W trakcie szkolenia zostaną poruszone istotne kwestie związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy, konsekwencjami przekształcenia stosunku pracy, czy też zasadami współpracy ze związkami zawodowymi. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do samodzielnego i odważnego podejmowania decyzji kadrowych w jednostkach oświatowych oraz oceny ich skutków finansowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę na temat prawidłowego stosowania przepisów prawa w praktyce, otrzymają wzory niezbędnej dokumentacji kadrowej, w tym przykładowe kryteria doboru zwolnień, zapoznani zostaną z dobrymi praktykami i wybranym orzecznictwem sądowym, które wskazuje na mocne strony dyrektorów szkół (wygrane w sądach pracy).

zwiń
rozwiń
Program

1. Planowanie zatrudnienia w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022:

 • Pełen wymiar etatu - podstawy zatrudniania na przykładzie, obszary ryzyka.
 • Ponad wymiar – najkorzystniejsza opcja dla obu stron, ale nie dla wszystkich - omówienie.
 • Niepełny tygodniowy wymiar - dla kogo? Podstawy zatrudniania. Jak działa w trakcie roku szkolnego?

2. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu zmniejszenia liczby etatów:

 • Podstawy prawne.
 • Wybór pracownika do zwolnienia – kryteria wyboru do zwolnienia.
 • Warunki i terminy rozwiązania stosunku pracy – przykłady, casusy.
 • Ochrona przed zwolnieniem – przykłady stanowisk chronionych, możliwości odstąpienia od ochrony, hierarchia przywilejów.
 • Ochrona emerytalna - w jakich przypadkach zadziała?

3. Przekształcanie stosunku pracy i jego konsekwencje:

 • Ograniczenie etatu – warunki i zasady, obligatoryjność stosowania, terminy.
 • Zmiana warunków pracy i płacy – przyczyny, zasady, terminy.
 • Uzupełnianie etatu – zasady, konsekwencje.
 • Przeniesienie na podstawie Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
 • Przekształcenie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi.

4. Zasady współpracy ze związkami zawodowymi przy zwalnianiu pracowników. 

5. Wzory umów, kryteriów doboru zwolnienia, pozostałych dokumentów, w tym przykładowe orzecznictwo.

6. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pracownicy odpowiedzialni za kadry w placówce oświatowej, pracownicy organów prowadzących, nadzorujących pracę w/w placówek.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy, Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 20 maja 2021 r.